Informasjons­materiell bostøtte

Her finner du informasjons­materiell til bruk på nettsider, i publikumsmottak, i sosiale medier og i møte med innbyggere.

Brosjyrene gir overordnet informasjon om bostøtte og hvordan du går frem for å søke. 

Informasjon om bostøtte på ukrainsk og russisk

Flyktninger fra Ukraina som har fått fødselsnummer i Norge, kan søke om statlig bostøtte. Her er informasjon om bostøtte og hvordan man går fram for å søke på ukrainsk og russisk:

Brosjyre om bostøtte på ukrainsk (PDF)

Brosjyre om bostøtte på russisk (PDF)

Informasjon om bostøtte på engelsk og norsk

Brosjyre om bostøtte på engelsk (PDF)

Brosjyre om bostøtte på bokmål (PDF)

Brosjyre om bostøtte på nynorsk (PDF)

Informasjonsfilm om bostøtte fra NAV

Informasjonsfilm om bostøtte fra NAV 

Filmen har lyd og orienterer kort om hovedtrekkene i bostøtteordningen. Kommuner som behandler bostøtte på NAV-kontoret, kan lenke til filmen på egne nettsider.

Informasjonsfilm om bostøtte fra Husbanken 

Denne kan brukes på kommunens nettsider, informasjonsskjermer i publikumsmottak og i sosiale medier. Filmene forklarer hvem som kan ha rett på bostøtte og hvordan man søker.