Tyribo borettslag: Ungdommer ble boligeiere med startlån

I mai 2023 flyttet seks unge med utviklingshemming inn i nybygde Tyribo borettslag i Risør. De har kjøpt hver sin leilighet med startlån fra kommunen. Til tross for høye byggekostnader, klarte kommunen å realisere borettslaget med solid prosjektstyring.

Kommunenavn: Risør
Kommunestørrelse: Liten
Fasade langside i én etasje med trebrune vegger, terrasse med skillevegger, sorte tak med takvinduer. Snødekt bakke mellom hagen og veien. Foto.
Stor, felles entre med lyse vegger og parkett, fargerikt maleri, skohylle og kleshenger. Åpen dør med sidefelt inn til svalgang og de fleste leilighetene. Foto.
Mellomgang i hver leilighet med bad til høyre, soverom innerst til høyre, stur-kjøkken innerst til venstre. Lyse og varme farger, rundt teppe, speil og kommode på gulvet. Foto.
Åpen løsning med mørkt kjøkken og stue med lyseblå sofa og ørelappstol, stålampe og stuebord. Lyse og varme farger, To bilder på veggen over sofaen. TV. Foto.
Romslig bad med lyse vegger og hvit innredning og dusjhjørne. Foto.
Soverom med vindu fra gulv til tak og blendegardin. Oppredd seng, kommode med lampe- Lyse og varme farger. Foto.
Stort fellesrom med varme farger og god takhøyde. Sofakrok med TV, peis, Stor kjøkkenkrok med hvit innredning og øy. Spisebord med 12 stoler. Keyboard under vindu inn til treningsrom. Foto.
Bakgården formet som en U med en stor utebod. Snødekt bakke. To utganger fra svalgang og én fra fellesrom ved peisen. Foto.
Detaljert plantegning over hele borettslaget.

Resultater

  • Seks unge mennesker mellom 17 og 25 år med utviklingshemming, har kjøpt sine egne leiligheter som de bestemmer over selv og kan bo i så lenge de vil.
  • Hver leilighet er cirka 55 kvadratmeter med egen inngang, åpen stue-kjøkkenløsning med mulighet for hems, to soverom, bad, egen terrasse og to boder.
  • Felles stue og kjøkken med sitteplass til 12, trimrom, fellesboder og romslige utearealer som beboerne eier sammen.
  • Borettslaget er bygget som passivhus med grunnvarme fra fire energibrønner.

Bakgrunn

Kommunen kjente godt til ungdommene fra de var barn, og visste at de hadde ansvar for å gi dem et godt sted å bo når de ble eldre. Ungdommene kjente hverandre også godt fra før, blant annet fra grunnskolen.

Mål og målgruppe

Målet var å sørge for at disse unge utviklingshemmede selv kunne bestemme hvordan de ville bo, på lik linje med andre innbyggere i Risør. 

Beskrivelse av prosessen

Kommunalsjefen for helse og omsorg tok initiativet i 2017. Da var den yngste elleve år og den eldste 19 år og klare for å planlegge sin egen bosituasjon. Den aktive foreldregruppa og kommunen drev prosjektet videre i felleskap og samarbeidet godt frem til innflytting i 2023.

Tomta er sentralt plassert i et ordinært boligfelt med kort vei til kollektivtransport, butikk, skole, fritidstilbud og Risør sentrum. Kommunen måtte rive de gamle og utdaterte kommunale boligene fra 60-tallet som stod der fra før og planere tomta etterpå. Også naboene så fram til å få «forskjønnet» byggefeltet med nye boliger og nye naboer.

Risør kommune var byggherre og stilte med gratis tomt og sin egen prosjektleder. — Dette var vi forpliktet til å gjøre, og det er fullt mulig å gjennomføre økonomisk. Beboerne klarer fint å betjene et startlån på to millioner, så lenge felleskostnadene er lave over lang tid. Med ledig tomt og den gunstige finansieringspakka fra Husbanken, var det vanskelig å la være å bygge. Kommunen kom veldig godt ut av dette, sier prosjektingeniør Tom Thorvaldsen i Risør kommune.

Fra saken ble besluttet i kommunestyret og til innflytting gikk det ett år og åtte måneder. Før det hadde prosjektgruppa brukt lang tid på planlegge og finne funksjonelle og estetiske løsninger som var i overenstemmelse med økonomi og beboernes ønsker.

— Vi var en gruppe på fire fra kommunen (prosjektleder, personalet, helse og renhold) som møttes hver 14. dag sammen med de foresatte og med arkitekten en gang i måneden. Det gode samarbeidet der førte til at vi kunne legge fram et gjennomtenkt prosjekt for politikerne. Dermed slapp vi innsigelser og mye frem og tilbake både i prosessen frem til kommunal beslutning og under byggingen, forklarer Thorvaldsen.

For å holde felleskostnadene nede, valgte kommunen å legge inn kvaliteter som energibrønner til grunnvarme, ytterkledning i malmfuru og ekstra høy grunnmur med murstein for å hindre fukt på kledningen fra bakken. I tillegg bygde de inn en svalgang med to utganger mellom leilighetene og bakgården, slik at beboerne kan besøke hverandre uten å ta på skoa eller bare gå rett ut.

I det daglige bistår kommunen beboerne fra en eksisterende personalbase i nabobygget.

Brukermedvirkning

Ungdommene har selv påvirket utforming og løsninger sammen med sine foresatte. For eksempel fikk de velge farger, gulvbelegg og kjøkkentype ut fra tre alternativer som var innafor budsjettet. Foreldregruppa har vært sentral gjennom hele prosessen og utgjør styret i borettslaget. Sammen med beboerne bestemmer de husregler, statutter, felleskostnader, vedlikehold og hvem som skal få kjøpe leilighet, dersom en av beboerne skulle velge å flytte.

Finansiering

De totale prosjektkostnadene var 23,8 millioner kroner. Det inkluderte 1,2 millioner for å rive de gamle boligene samt å planere tomta flat. Kommunen var byggherre og fikk 9,5 millioner kroner i investeringstilskudd fra Husbanken pluss momskompensasjon. Denne gunstige støtteordningen sammen med god prosjektstyring med fastpris fra alle leverandørene, gjorde at kommunen til slutt kunne selge hver leilighet for to millioner kroner.

Alle beboerne har fått startlån av kommunen til å dekke hele eller deler av kjøpesummen. Kommunen trengte verken å bruke etableringstilskudd eller kommunal bostøtte for å komme i mål økonomisk.

Etter nesten ett års drift har bygget vært selvforsynt på energi. Energibrønnene, god isolering og vedlikeholdsfrie løsninger har lagt grunnlaget for lave og stabile felleskostnader. Hver beboer betaler likevel romslige 4700 kroner i felleskostnader per måned, inkludert 765 kroner i sparing til uforutsette ting.

Se regnestykke på hva en ung ufør kan få i startlån.

Utfordringer underveis

  • Den første utfordringen var om kommunen kunne bruke en eksisterende døgnbemannet personalbase eller om de måtte bygge og drifte en ny. Løsningen med å rive og bygge nytt ved siden av en eksisterende base, var viktig kostnadsmessig.
  • Den andre handlet om de fikk lov til å rive de gamle kommunale boligene i stedet for å bygge de om. Alt i alt ble det dyrere å bygge om. Årsakene var blant annet at de eksisterende byggene ikke egnet seg i praksis, og at det ville blitt høyere felleskostnader med energibruk og vedlikehold enn å rive for å bygge nytt.

Tips til andre

  • Start tidlig og involver de fortsatte og alle relevante personer og fag fra starten av.
  • Bruk egen teknisk prosjektleder og planlegg alt på forhånd med faste priser.

Lenker

Veiledning til boliger til personer med utviklingshemming

Personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne bo like godt som andre