Kirkeparken omsorgssenter midt i byen

Hammerfest kommune bygde et sentrumsnært omsorgssenter i 2015 med sykehjemsplasser, omsorgsboliger, dagtilbud og vanlige boliger. Ideen var å samle omsorgstjenester på ulike nivå, og samtidig åpne opp for flerbruk og besøk på tvers av alder og funksjon. 

Kommunenavn: Hammerfest
Kommunestørrelse: Mellomstor
Foto av bygning og uteområde Kirkeparken omsorgssenter
Foto: Sikt Media ved Trygve Hammelbo

Hammerfest sentrum har en tett, urban kvartalsstruktur. Dette ble forsterket av at Kirkeparken omsorgssenter ble en del av sentrum i 2015. I tillegg er det bygd private boliger på taket og en offentlig parkeringskjeller.

Det forbilledlige ved Kirkeparken omsorgssenter er det bymessige grepet, som bidro til at Hammerfest ble nominert til pris som en av Norges mest attraktive byer i 2016. 

Resultat

 • Hammerfest har fått et omsorgssenter midt i byen med parkmessig opparbeidede uteområder.
 • 15 omsorgsboliger uten fast bemanning, ti omsorgsboliger i bokollektiv med delvis bemanning, fem leiligheter og fem rom til utleie, 50 sykehjemsplasser og 20 dagtilbudsplasser stod klart til innflytting mai 2015.
 • Foaje, kafe, kantine og ulike dagtilbud flyter sammen som et slags innvendig byrom på gatesiden. Det å kunne møte sine pårørende på en annen arena enn i boligen oppleves som en kvalitet. Kafeen og kantina har til sammen plass til 100 personer og brukes til ulike arrangementer. Gymsal/fysioterapi og hårpleie/fotpleie er også tilgjengelig.
 • En kombinert innendørs og utendørs sansehage med snøsmelteanlegg er åpen for alle og skaper aktivitet året rundt.
 • Bygget har flott utsikt fra stuer, fellesarealer, beboerrom og utearealer.

Bakgrunn

Kommunen hadde behov for flere ulike omsorgsplasser for eldre fra et stort omland i og rundt Hammerfest, blant annet fra Pensjonærhjemmet i Rypefjord, som skulle legges ned.

Kommunen lyste ut arkitektkonkurranse. Det var Consto, i samarbeid med Borealis Arkitekter as, Steinsvik Arkitektkontor as og Barlindhaug Eiendom as, som utformet forslaget som fikk toppscore på funksjonalitet og valg av løsninger. Consto utførte prosjektet som totalentreprise med samspillfase, der brukerne og byggherren deltok. 

Mål og målgruppe

 • eldre med lettere hjelpebehov, eldre med mer omfattende hjelpebehov (inklusiv demens) og yngre personer med demens
 • sykehjem og omsorgsboliger med hjemlig preg
 • åpne tilbud og fasiliteter som mange kan bruke
 • utsikt og kontakt med naturen rundt
 • fleksibelt med tanke på beboernes behov

Byggeprosessen

Prosjektet var Nord-Norges største byggeprosjekt i årene det var under oppføring. Det var et komplekst byggeprosjekt med mange utfordringer, i og med at det ble ferdigstilt i flere etapper, fra to etasjer under bakken og oppover.

 • Parkeringshuset i de to nederste etasjene sto ferdige i mars 2014.
 • Tre etasjer med pleie- og omsorgssenter ble ferdig i februar 2015.
 • En etasje til med omsorgsboliger ble ferdigstilt i mars 2015.
 • Til slutt sto de private leilighetene i de to toppetasjene innflytningsklare i juni 2015. 

Dermed måtte de tekke takene midlertidig flere ganger for å holde bygget tett i byggeperioden. Kompleksiteten i byggeprosjektet ga også utfordringer med bæresystemet og rømningsveier.

Kommunens erfaringer fra de første driftsårene

 • Løsningen med både omsorgsboliger og sykehjem gjør det fleksibelt for beboerne.
 • Det fungerer fint å ha både hjemmetjenesten og fast institusjonslege lokalisert. Det gir bedre samhandling rundt beboerne.
 • Flere pårørende og besøkende kommer innom, siden senteret ligger i sentrum.
 • Beliggenheten i sentrum er på godt og vondt. Flere besøkende er i utgangspunktet kjempeflott. Samtidig skaper det mer uro på demensavdelingene. Enkelte beboere har vanskelig for å tilpasse seg så mye stimuli.
 • Avdelingene har stor grad av institusjonspreg.
 • Mulighetene for å orientere seg i korridorer og øvrige arealer er vanskelig. Alt ser likt ut, det er lett å gå seg bort.
 • Utfordringer med innsyn til rommene og stuene fra bygget vis-á-vis parken.

Finansiering

Totale byggekostnader var på 440 millioner kroner. Sykehjem og omsorgsboliger ble finansiert med investeringstilskudd fra Husbanken. Les mer om investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem.

Private leiligheter ble solgt på det åpne markedet.

Tips til andre

 • Ta innspillene fra brukermedvirkningen på alvor, slik at tilpasningene blir færre i etterkant.
 • Planlegg en liten stue i tillegg til fellesstue på hver avdeling. Da kan beboere som har besøk ta med gjestene dit, i stedet for på rommet eller i kafeen. 
 • Størrelser på grupper: Ti er litt mange. Mellom fire og seks er ofte bedre for beboerne. 
 • Utnytt potensiale i de åpne tilbudene som kafé og park.
 • Personlige dører er viktig for at beboerne kan kjenne seg igjen og orientere seg.
 • Medisinrom burde være tilknyttet avdelingene.
 • Vurder om to og to avdelinger kan ha fellesfasiliteter som medisinrom, lager, skyllerom, møterom, avdelingslederkontor, søppelsjakt og skittentøyssjakt mellom seg. Da blir det ikke så mange dører å forholde seg til i hver avdeling.
 • Husk å sette inn en ladestasjon for løfteheiser.
 • Planlegg nok arealer til de ansatte, og til å lagre store hjelpemidler.

Lenker

Kirkeparken pleie- og omsorgssenter og Batteriet boliger
artikkel på bygg.no fra oktober 2015

Fikk fire timer på seg til å overbevise juryen om at denne byen er Norges mest attraktive
artikkel i ifinnmark.no fra mai 2016