Pensjonistar hjelper til slik at flyktningar kan flytte raskare inn

Leilegheiter i eit kommunalt bygg på Voss har stått tomme i fleire år og hadde behov for oppussing. Ei gruppe på sju pensjonistar pussar no opp leilegheitene, slik at dei står klare til at flyktningar kan flytte inn.

Kommunenavn: Voss
Kommunestørrelse: Mellomstor
Faksimile avisa Hordaland 30. mars 2023 som omtaler prosjektet der pensjonister pusser opp boliger.
Faksimile frå avisa Hordaland 30. mars 2023.

Prosjektleiar for "Leve heile livet" Liv Jorunn Solstad i kommunen lanserte ein idé om å ta vare på ressursane ein har i samfunnet, både dei som har noko å gi, og dei som treng hjelp. Då kommunen lyste ut etter folk, var responsen stor. Sju pensjonistar som kallar seg "Voss herad Senior Dream Team" blei sett på oppdraget med å pusse opp dei kommunale leilegheitene.

- Det er veldig mange som har enorm kompetanse når dei går av med pensjon, og har både helse og lyst til å vere med å hjelpe til vidare. Desse mennene er arbeidsame og står på, seier Solstad til avisa Hordaland.

Mennene gjer ei full overflateoppussing av leilegheitene. Dei gjer alt frå å måle tak og veggar, til å legge nytt golv og pusse opp kjøkkenet.

Til avisa fortel bustadforvaltar i Voss kommune, Kyrre Sudmann Mandelid, at dei kommunale bustadene i Sambygg opphavleg skulle seljast. Men kommunen valde etter kvart å ta dei i bruk igjen. Sidan sommaren 2022 har dei leigd rundt 80 private bustader på Voss for å dekke det aukande kommunale bustadbehovet.

- Derfor er vi veldig positive til at desse ivrige pensjonistane kan bidra med noko positivt for oss, samtidig som vi kan bidra med noko positivt for dei, seier Mandelid.

I 2022 busette Voss kommune 163 av dei 175 flyktningane som IMDi bad om. Kommunen hadde 16 144 innbyggarar per januar 2023.

Husbanken har ei eiga side med info og rettleiing til bustader for flyktningar