Rendalen bosetter flyktninger privat

I 2022 har den lille kommunen Rendalen i Innlandet bosatt hele 110 flyktninger. Godt samarbeid med frivillighetssentralen, private huseiere og en engasjert befolkning har vært viktig for å lykkes. Når kommunen vurderer boliger, tenker de helt enkelt: Kunne mine egne barn bodd her?

Kommunenavn: Rendalen
Kommunestørrelse: Liten
Faksimile fra artikkel i Aftenposten om flyktninger i Rendalen,  4. november 2022.
Faksimile fra Aftenposten 14. november 2022.

Den lille kommunen Rendalen i Innlandet hadde 1769 innbyggere i desember 2022. Etter en jevn nedgang på nesten 500 innbyggere de siste 20 årene, gjorde folketallet et hopp i 2022 med 110 flyktninger fra Ukraina.

Da krigen brøt ut i mars 2022, var det god kapasitet på boliger samt skole og barnehage på grunn av utflyttingen. Derfor benyttet kommunen i hovedsak ledige private boliger til å bosette flyktninger.

Ordinære boliger

Før noen flyktninger kan flytte inn, befarer kommunen hver utleiebolig og godkjenner kvaliteten. Det skal være ordinær kvalitet som i et hvert hjem samt fullt møblert. Kommunens egen husleiestandard skal sørge for at private utleiere ikke «skor seg» på flyktningene.

Kommunens bruker sine egne, lave satser for kommunale utleieboliger. I praksis betyr det følgende priseksempler:

  • I boliger med flere bad kan det etableres kollektiv med en månedlig leiepris på 4000 kroner per person. 
  • En bolig med to-tre soverom leies ut for 7000 kroner per måned. 
  • En bolig med to bad og fire soverom kan gi leie på 16 000 kroner i måneden. 

På ankomstdagen blir flyktningene møtt av flyktningkonsulenten ved ankomst til boligen. De får et kontantkort på 5000 kroner som kan brukes til innkjøp av det mest nødvendige med en gang.

Ved å benytte eksisterende boliger i det private markedet, har ikke Rendalen kommune hatt behov for økonomiske tilskudd eller lån for å bosette flyktninger. Kun én familie har fått bostøtte så langt.

Lite arbeidsmarked

Med 1770 innbyggere i Rendalen kommune er det få arbeidsmuligheter ut over den store «mosefabrikken» på Åkrestrømmen. Før pandemien hadde over 140 personer fra ulike nasjoner arbeid der, mange av dem fra Øst-Europa.

Kommunens er opptatt av å «veilede til selvstendighet». Målet er at flyktningene skal kunne bo i Rendalen for en kort eller lengre tid og leve et godt liv. Med så mange som 110 flyktninger i 2022 må kommunen også hjelpe de som får jobb i en annen kommune og vil flytte.

Utfordringer med videre bosetting i 2023

Per mars 2023 har Rendalen bosatt 33 nye flyktninger av de 40 som IMDi har anmodet om for inneværende år. Med svært få boliger igjen som egner seg for bosetting av flyktninger, vil kommunen derfor forsøke noe nytt.

Det ene er å få folk videre til andre kommuner med større arbeidsmuligheter for å frigjøre boliger til nyankomne flyktninger. Det andre er å leie noen av kommunens 2279 hytter, noe som vil medføre transportbehov.

Rendalen har nemlig tre knutepunkt som alle ligger ved fylkesvei 30: Åkrestrømmen, Otnes og Berset der kommunesenteret ligger. Kommunen vurderer også boliger et stykke fra fylkesveien, selv om flyktningene ikke har egen bil. Dette kan løses ved at naboer tilbys honorar for at flyktninger i nabolaget skal få sitte på til butikken.

Husbanken har en egen side med info og veiledning til boliger for flyktninger