Fast eller flytende rente?

Hvilke fordeler og ulemper er det ved fast og flytende rente?

Fastrente

Vi tilbyr fastrenteavtaler på 3, 5, 10 eller 20 år. Bindingsperioden kan ikke være lengre enn gjenstående nedbetalingstid. Eksempelvis kan dere ikke velge 20 års fastrente hvis det kun er 15 år igjen før lånet er nedbetalt.

Fordeler med fastrente:

 • Full kontroll på rentekostnadene i bindingstiden.
 • Om det generelle rentenivået stiger, påvirker ikke det dette lånet.

Ulemper med fastrente:

 • Går det generelle rentenivået ned, har dere  høyere rente i hele bindingstiden.
 • Det er få muligheter til å endre på lånevilkårene.
 • Bryter dere  fastrenteavtalen risikere dere  at det blir beregnet en overkurs som må betales.

Konsekvenser ved brudd på fastrenteavtalen

Brytes avtalen risikere dere å måtte betale en overkurs. Det kan også resultere i en underkurs, dette beløpet vil da blir brukt til å nedbetale på lånet. Vær oppmerksom på at over- og underkurs, skattemessig blir behandlet som henholdsvis renteutgift og -inntekt.

Brudd på avtalen skjer når dere

 • innfrir lånet før avtalt nedbetalingsdato 
 • betaler inn ekstra beløp i bindingstiden 
 • endrer til flytende rente i bindingstiden
 • overfører lånet til ny låntaker   

Ved innbetaling av ekstra avdrag blir det beregnet over- eller underkurs på innbetalt beløp. Fastrenteavtalen løper uforandret for det gjenstående lånet. 

Over- og underkurs blir beregnet i samsvar med Forskrift om kredittavtaler § 9.

Inngå fastrenteavtale?

Overgang til fastrente skje den 1. i måneden. Avtalen kan inngås elektronisk på "Mitt kundeforhold ". Dersom kun deler av lånet skal ha fastrente, må dere ta kontakt med oss, Da vil vi sende dere en avtale per post.

Logg inn 

Dere kan også kontakt oss per telefon. Da sender vi avtaledokumentene per post. Avtalen med original signatur og vedlegg, som for eksempel fullmakt og firmaattest, må være mottatt i Husbanken innen den 24. inneværende måned.  

 

Flytende rente

Den flytende renta endrer seg i henhold til det generelle rentenivået. Renta kan bli endret hver 2. måned. Ved en renteoppgang vil Husbanken varsle dere om dette cirka seks uker før endringen trer i kraft.

Fordeler med flytende rente:

 • Lav rente dersom rentenivået går ned.
 • Større frihet til å endre lånevilkårene.
 • Når som helst gå fra flytende rente til fastrente.

Ulemper med flytende rente:

 • Høyere renteutgifter når renta stiger.
 • Liten oversikt over framtidige rentekostnader.