Ekstra innbetaling på lån

Har lånet fastrente kan det bli beregnet en over- eller underkurs av beløpet som blir innbetalt. Ettersom Husbanken ikke refinansierer lån, kan dere ikke låne opp på pantedokumentet til opprinnelig beløp.

Ved innbetaling:

  • Bruk kontonummer 7694 05 20076
  • Merk innbetalingen med ditt saksnummer og «Ekstra avdrag»
  • Adressen er Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Hvordan blir betalingsplanen etter en ekstra betaling?

  • For serie- og annuitetslån blir terminbeløpet (renter og avdrag) lavere, men løpetiden på lånet er uendret. Ønsker dere å korte ned løpetiden ved å beholde terminbeløpet den samme, ber vi om en skriftlig søknad fra samtlige låntakere. 
  • For trappelån (lån gitt fram til 1994) blir løpetiden kortet ned. Terminbeløpet blir lavere, men avdragene er det samme.

På Mitt kundeforhold kan dere se hvordan en ekstra innbetaling påvirker betalingsplanen på lånet.