Bryte fastrenteavtalen?

Les hvilke betingelser som gjelder når lånet endres fra fast til flytende rente i bindingsperioden.

Ved overgang til flytende rente

 • Det blir beregnet en over- eller underkurs på lånet.
 • Ved overkurs må beløpet innbetales innen den 24. i måneden før lånet går over til flytende rente. 
 • En eventuell underkurs vil bli behandlet som en ekstraordinær innbetaling på lånet.
 • Lånet må være a jour.
 • Hele lånet/dellånet ditt får flytende rente.

Betingelser på lånet som går over til flytende rente

 • Tilleggsavtalen for fastrente blir erstattet av avtalevilkårene i det opprinnelig gjeldsbrev/låneavtale for flytende rente.
 • Avtale om ny fastrenteavtale kan ikke avtales før det er gått seks måneder fra overgangsdato (sperrefrist).

Praktiske opplysninger

 • Overgang til flytende rente skje den 1. i måneden, kalt overgangsdato.
 • Kontakte oss så sender vi dere skjemaet «Avtale om overgang til flytende rente». Denne avtalen må de som har fullmakt i henhold til firmaattesten signere og returnere til oss per post. 
 • Avtalen må være mottatt i Husbanken innen den 24. i måneden før overgangsdato.
 • Vær oppmerksom på at over- og underkurs skattemessig behandles som renteutgift og -inntekt.