Rapporter

Her finner du rapporter som er resultater av boligforskning og boligsosialt utviklingsarbeid, samt masteroppgaver knyttet til utvalgte boligspørsmål. Rapportene er bestilt og finansiert av Husbanken. 

Husbankens arbeid med FoU skal bidra til kunnskapsgrunnlag for politikkutforming og kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området.


Søk etter rapporter og annen litteratur i vår database Koha

 

 

 1. Norsk boligpolitikk i forandring 1970-2010

  Rapporten framstår som et usedvanlig solid arbeid, der forfatteren ikke bare går gjennom en lang rekke dokumenter, men også bidrar med spennende historiske analyserer, samt gir innspill til diskusjon og videre forskningsarbeid.

  • Sørvoll, Jardar
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
  • Oslo
  • 2011
  • nob
 2. Norsk boligpolitikk i forandring 1970-2010

  • Sørvoll, Jardar
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
  • Oslo
  • 2011
  • nob
 3. Retningslinjer for universell utforming

  Gjennom flere arbeidsseminarer har Bergen kommune i samarbeid med Husbanken invitert aktuelle brukere og ansvarlige planleggere og saksbehandlere i kommunen til å komme med sine innspill til en konkret utredning om temaet universell utforming

  • Bergen kommune
  • Bergen
  • 2008
  • nob