Hva er renten på startlån?

Kommunene tar utgangspunkt i Husbankens rentetilbud. I tillegg kan kommunene legge på 0,25 prosent rente for å dekke sine administrative kostnader.

Alle kommuner kan tilby fastrente, men ikke alle gjør det. Ta kontakt med kommunen du søker lån i for å høre hva de tilbyr.

På siden for "Renter" finner du Husbankens rentetilbud.