Hva er renten på startlån?

Kommunene tar utgangspunkt i Husbankens rentetilbud. I tillegg kan kommunene legge på 0,25 prosent rente for å dekke sine administrative kostnader.

Alle kommuner kan tilby fastrente, men ikke alle gjør det. 

Dersom du ønsker å gå fra fast til flytende rente eller fra flytende til fast rente på lånet ditt må du kontakte kommunen eller den som forvalter startlånordningen for din kommune.

På siden for "Renter" finner du Husbankens rentetilbud.