Startlån og tilskudd fra kommunen

Startlån og tilskudd fra kommunen kan hjelpe deg som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank til å kjøpe eller tilpasse egen bolig. I noen tilfeller kan kommunen kombinere startlånet med et boligtilskudd.

Har du spørsmål om lånet eller søknaden, må du ta kontakt med kommunen/bydelen du bor i. Det er kommunen/NAV som behandler søknaden din.

For deg som har søkt

Ofte stilte spørsmål

Det er kommunen som behandler søknaden din om startlån og/eller tilskudd. Du får svar så snart søknaden er behandlet. Saksbehandlingstiden vil variere fra kommune til kommune. Ta kontakt med kommunen din hvis du lurer på hvor lang tid det vil ta før du får svar. 

Du kan ha kontakt med saksbehandler underveis i saksbehandlingen ved å logge inn i startlån på knappen over. Her kan du sende saksbehandler en melding og ettersende vedlegg, men du har ikke mulighet til å endre på en innsendt søknad. 

Kommunene tar utgangspunkt i Husbankens rentetilbud når de fastsetter renten på startlån. I tillegg kan kommunene legge på 0,25 prosent rente for å dekke sine administrative kostnader.

Alle kommuner kan tilby fastrente, men ikke alle gjør det.

Dersom du ønsker å gå fra fast til flytende rente eller fra flytende til fast rente på lånet ditt, må du kontakte kommunen eller den som forvalter startlånordningen for din kommune.

Når du har fått startlån, er det kommunen som har gitt det til deg. De fleste kommuner bruker en låneforvalter, for eksempel Intrum, til å forvalte lånet, ordne med utbetaling, endringer i lånevilkår, saldo, forfall og innbetalinger.

For å gjøre endringer på lånet ditt, må du kontakte låneforvalteren som kommunen din bruker. Ta kontakt med kommunen hvis du er usikker på hvem som forvalter lånet ditt.