Venter du på svar på søknad?

Hvis du har sendt inn en søknad og venter på svar, kan du logge inn og sjekke status på søknaden. Her kan du lese om hvordan du gjør det, avhengig av hva du har søkt om. 

Søknadsfristen er den 25. hver måned. Du får svar på søknaden din og eventuell utbetaling den 20. i måneden etter at du søkte. For eksempel: Du søkte innen 25. mai og får svar og eventuell bostøtte den 20. juni. 

Du kan endre søknaden din før søknadsfristen ved å logge inn i Min bostøtte.

Hvis du legger inn nytt kontonummer, vil dette gjelde fra tidspunktet du sender inn endringen. Hvis du har spørsmål, må du ta kontakt med kommunen.

Logg inn i Min bostøtte

Det er kommunen som behandler søknaden din om startlån. De svarer deg straks de har behandlet søknaden. Hvis noe mangler i søknaden din, vil saksbehandler ta kontakt med deg.

Saksbehandlingstiden for startlån kan variere fra kommune til kommune. Ta kontakt med kommunen dersom du lurer på hvor lenge du må vente på svar. 

Du kan sende melding til saksbehandler og ettersende vedlegg ved å logge inn i e-søknaden, men du har ikke mulighet til å endre på en innsendt søknad.

Logg inn i startlån

Når Husbanken har registrert søknaden din, vil du motta et brev. Saksbehandlingstiden varierer fra tre til tolv uker, avhengig av hvor mange søknader vi har i kø. Manglende dokumentasjon kan forlenge saksbehandlingstiden.

Dersom du vil gjøre endringer i søknaden sender du e-post til post@husbanken.no.