Allerede sendt inn søknad

Slik sjekker du status på søknaden din.

Bostøtte

Du får svar på søknaden og eventuell utbetaling den 20. i måneden etter at du søkte. Du kan endre søknaden din før søknadsfristen ved å logge inn i Min bostøtte. Nytt kontonummer vil gjelde fra du sender inn endringen. Har du spørsmål, kontakt kommunen.

Logg inn

Startlån og tilskudd

Du får svar fra kommunen/NAV straks søknaden din er behandlet. Du kan sende melding til saksbehandler og ettersende vedlegg ved å logge inn i e-søknaden, men du har ikke mulighet til å endre på en innsendt søknad.

Logg inn

Lån fra Husbanken

Du vil motta et brev når søknaden er registrert i Husbanken. Saksbehandlingstiden varierer fra tre til tolv uker. Manglende dokumentasjon kan forlenge saksbehandlingstiden. Dersom du vil gjøre endringer i søknaden sender du e-post til post@husbanken.no.