Allerede sendt inn søknad

Slik sjekker du status på søknaden din.

Bostøtte

Du får svar på søknaden og eventuell utbetaling den 20. i måneden etter at du søkte. Du kan endre søknaden din før søknadsfristen ved å logge inn i Min bostøtte. Nytt kontonummer vil gjelde fra du sender inn endringen. Hvis du har spørsmål, må du ta kontakt med kommunen.


Logg inn i Min bostøtte 

Startlån og tilskudd

Det er kommunen som behandler søknaden din, og de svarer deg straks de har behandlet den. Du kan sende melding til saksbehandler og ettersende vedlegg ved å logge inn i e-søknaden, men du har ikke mulighet til å endre på en innsendt søknad.


Logg inn i startlån

Lån fra Husbanken

Du vil motta et brev når søknaden din er registrert i Husbanken. Saksbehandlingstiden varierer fra tre til tolv uker. Manglende dokumentasjon kan forlenge saksbehandlingstiden. Dersom du vil gjøre endringer i søknaden sender du e-post til post@husbanken.no.