Informasjons­materiell startlån

Husbanken og kommunene har sammen ansvaret for å informere om startlån. God informasjon er viktig for å nå fram til de søkerne som er i målgruppa. 

Det er viktig at søkere får riktig informasjon om startlån til enhver tid. Husbanken anbefaler at kommunen ikke legger ut detaljert regelverk om startlån på kommunens nettsider. Kommunen bør kun legge ut overordnet informasjon om ordningen, og så lenke til Husbankens nettsider for mer informasjon. På våre nettsider er regelverket alltid oppdatert.

Flyeren nedenfor kan skrives ut eller trykkes og deles i publikumsmottak og/eller i kontakt med søkere som kan være i målgruppen for startlån.

Flyer - A5  

Søke startlån? - bokmål (PDF)

Søke startlån? - nynorsk (PDF)

Søke startlån? - engelsk (PDF)