Informasjons­materiell startlån

Husbanken og kommunene har sammen ansvaret for å informere om startlån. God informasjon er viktig for å nå fram til de søkerne som er i målgruppa.