Informasjonsmateriell startlån

Husbanken og kommunene har sammen ansvaret for å informere om startlån. God informasjon er viktig for å nå fram til de søkerne som er i målgruppa. 

For å unngå unødvendig vedlikehold av innholdet bør kommunene lenke til Husbanken.no. 

Flyer - A5 (PDF-format)

Søke startlån? - bokmål 
Søkje startlån? - nynorsk
Considering applying for a start-up loan? - engelsk

Veiledning

Hvordan laster du opp vedlegg til e-søknaden? (PDF-format)
Korleis lastar eg opp vedlegg til e-søknad? (PDF-format)