Boligsosial veiledning i tre fylker overføres til Statsforvalteren

Statsforvalteren har overtatt ansvaret for veiledning på det boligsosiale området til kommunene i Nordland, Vestland og Rogaland i et treårig forsøk.

Regjeringen besluttet høsten 2020 å gjennomføre et treårig forsøk der ansvaret for veiledning til kommunene på det boligsosiale området overføres fra Husbanken til statsforvalterne i tre fylker, samt Svalbard. Forsøksordningen trådte i kraft 1. september 2021.

Husbanken – lån, tilskudd og service som før

Husbanken fortsetter å ha ansvaret for lån og tilskudd i fylkene som er omfattet av forsøket, med samme service som før. 

For kommunene betyr dette: 

 • Kommunen skal fylle ut Husbankens behovsmelding som før
 • Kommunene søker fortsatt om startlånsmidler via behovsmeldingen
 • Kommunen søker om øvrige lån og tilskudd fra Husbanken som før: 
  • tilskudd til utleieboliger 
  • investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger
  • tilskudd til boligsosiale tiltak
 • Husbanken fortsetter å drifte og gi opplæring og brukerservice på systemene for lån og tilskudd:
  • bostøttesystemet
  • Startskudd (saksbehandlings startlån og tilskudd)
 • Nettverk som kommunene deltar i, blir videreført

Privatpersoner og andre aktører skal fortsatt forholde seg til Husbanken i forbindelse med spørsmål og søknader om bostøtte, lån til boligkvalitet, lån og tilskudd til utleieboliger, lån og tilskudd til studentboliger, lån til barnehager, tilskudd til heis og tilskudd til tilstandsvurdering.

Nytt kontor for lån og tilskudd i Nordland, Vestland og Rogaland

De ansatte som jobber med veiledning til kommunene ved Husbankens kontorer i Bodø (Husbanken nord, Bodø) og Bergen (Husbanken vest) overføres til statsforvalterne i Nordland, Vestland og Rogaland i forsøksperioden. Samtidig overføres de ansatte i Bodø og Bergen som jobber med lån og tilskudd til et nytt kontor i Husbanken for lån og tilskudd i forsøksfylkene. 

Medarbeiderne på nasjonalt kontor for lån og tilskudd i Nordland, Vestland og Rogaland fortsetter å ha kontorplass i Husbankens lokaler i Bodø og Bergen, og nås på samme telefonnumre og e-postadresser som tidligere. Lokale ledere og medarbeidere fortsetter å ha ansvaret for de samme fylkene som før.  

Husbanken ser fram til å videreføre det gode samarbeidet med kommunen. Vi vil samarbeide tett med statsforvalterne, slik at kommunene får like god bistand som tidligere og at alle innbyggere kan bo godt og trygt. Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om hva gjennomføringen av forsøket medfører for din kommune.

Kontakt Lån og tilskudd – Nordland, Vestland og Rogaland