Her kan du prøve Kobo

Jobber du med boligtildeling i din kommune og er nysgjerrig på Kobo fagsystem som utvikles nå? Da kan du teste ut systemet og gjøre deg kjent med funksjonaliteten i test- og demoløsningen Kobolab.

Det er kun kommunens saksbehandlere, som har tilgang og rettigheter i Altinn, som kan logge inn i Kobo fagsystem. Fagsystemet har integrasjon med matrikkel, folkeregisteret og kontakt- og reservasjonsregisteret, og kanskje flere etter hvert. Noen av registrene inneholder personsensitive data. Tilgang må derfor begrenses til personer som har rett til å se opplysningene som del av saksbehandlingen.

Kobolab bruker kun testdata

Men, andre som ønsker å teste funksjonaliteten og gjøre seg kjent med systemet, kan bruke Kobolab. Kobolab er en test- og demoløsning som i prinsippet er lik fagsystemet, men bruker bare testdata. Det kan ikke hentes inn personsensitive data i testløsningen. Alle data du legger inn, slettes regelmessig hver natt.

Obs! Unngå å legge inn informasjon som kan kobles til reelle personer i fritekstfelt. Disse vil kunne sees av andre som bruker Kobolab før den daglige slettingen av data.

Løsningen er under utvikling

Kobo-prosjektet jobber etter smidige prinsipper. Det vil si at vi legger til funksjonalitet fortløpende, istedenfor å bygge systemet ferdig før vi lanserer. Slik kan vi lære underveis og utvikle det som gir størst verdi for de som skal bruke løsningene.

Vi er fortsatt tidlig i prosjektet og funksjonaliteten som er lansert nå er relativt begrenset. Det vil komme endringer og ny funksjonalitet fortløpende, så kom tilbake regelmessig og sjekk ut hva vi har utviklet siden sist du var innom.

Slik bruker du Kobolab

1. Gå til https://kobolab.husbanken.no/ (Det er mulig denne adressen blir endret, så hvis du skal bokmerke noe bør du bokmerke denne informasjonssiden på husbanken.no)

2. Klikk på «Logg inn» som en av brukerne i listen

  • Frank forvalter har kun tilgang til å se og legge til boliger i løsningen
  • Trine tildeler har tilgang til hele systemet (saksliste, personkort, saksbehandling og boliger)

3. Som Frank og/eller Trine: Bruk testdataene beskrevet under for å søke opp og registrere boliger

4. Som Trine: Bruk testdataene beskrevet under for å søke opp og registrere personer

5. Logg ut når du er ferdig eller vil bytte til en annen bruker. Husk å ikke bruke reelle data når du tester, og at alle data du har lagt inn slettes hver natt.

Testdata for bruk i Kobolab

Obs! Det er viktig at dataene brukes nøyaktig slik de står i tabellene (store og små bokstaver, mellomrom m.m). Kopier gjerne og lim inn i feltene i løsningen.

Obs! Testdataene kan kun brukes en gang (før systemet startes på nytt og data slettes hver natt). Hvis dataene for boliger er «brukt opp», kan du slette og så legge inn på nytt. Personer kan ikke slettes. Du kan fortsatt opprette saker på de personene som ligger inne i systemet.

Boliger

Gateadresse  Postnummer  Bruksenhetsnummer  Type bolig 
Storeveien 5C 0667 ingen/blank Enebolig
Lille vei 17 7140 ingen/blank Enebolig
Mikrogata 5H 0660 HO101 Stort frittliggende boligbygg på 5 et. el. mer
Mikrogata 5H 0660 HO201 Stort frittliggende boligbygg på 5 et. el. mer
Mikrogata 5H 0660 HO202 Stort frittliggende boligbygg på 5 et. el. mer
Mikrogata 5H 0660 HO301 Stort frittliggende boligbygg på 5 et. el. mer
Mikrogata 5H 0660 HO302 Stort frittliggende boligbygg på 5 et. el. mer

Personer

Id.nummer Type Navn 
43027898891 D-nummer ORDKNAPP USTABIL MOSE
41063049946 D-nummer FRYKTLØS ORIENTAL FROKOSTBLANDING
27098502047 Fødselsnummer ULTRAFIOLETT AKTIV FREDAG
27041500331 Fødselsnummer Ben Solo
10041701132  Fødselsnummer Luke Skywalker
 05063300235 Fødselsnummer Leia Organa

Vil du gi tilbakemelding?

Om du har innspill til løsningen, send gjerne en e-post til kobo@husbanken.no.Vi har dessverre begrenset kapasitet til å bistå med brukerveiledning, men vi er alltid åpne for innspill som kan forbedre løsningen.

Gå til Kobolab