Forskning og utvikling

Husbanken har en nasjonal kunnskapsrolle innenfor sosial boligpolitikk.

For å kunne utføre samfunnsoppdraget, må vi ha god kunnskap om det boligsosiale feltet. Dette innebærer at Husbanken må innhente, systematisere og formidle kunnskap som bidrar til økt innsikt og forståelse i det boligsosiale arbeidet. 
 
Hvert år bestiller Husbanken varierte forskningsoppdrag som belyser aktuell boligtematikk på ulike måter. I tillegg utfører vi analyser med utgangspunkt i egne data. Denne kunnskapen skal gi støtte til praktisk arbeid, boligpolitiske beslutninger og politikkutforming på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Det å fremskaffe slik kunnskap inngår i et kontinuerlig arbeid med å utvikle Husbankens virkemidler og tjenester.

Husbankens forskningsoppdrag blir kunngjort via på Mercell og offentliggjøres på Doffin.

De fleste av Husbankens FoU-oppdrag bli lyst ut fortløpende. Alle oppdrag blir kunngjort gjennom Mercell og offentliggjøres på Doffin. Tilbydere må registrere seg i Mercell og levere tilbud elektronisk.

Nedenfor finner du rapporter fra forskning, samt statistikk og kunnskap: