Trygg bosituasjon for unge rusavhengige i rehabilitering

På Nedre Eik gård i Svelvik kan beboerne bo så lenge de har behov. Her har de egne husregler og betaler husleie. De lever i et fellesskap og jobber, mens de etablerer en rusfri tilværelse. Når de mestrer en hverdag uten rus på egen hånd, kan de flytte ut eller fortsette som mentor.

Kommunenavn: Drammen
Kommunestørrelse: Stor
Nedre Eik gård med hovedhus, låve og åkrer. Flyfoto.
De tre ansatte Remi, Mari og Ingrid foran det ombygde hovedhuset. Foto.
Ung dame arbeider i verkstedet. Foto.
En beboer i arbeid pusser en rund bordplate. Foto.
Ung dame bruker gjæresag i verkstedet. Foto.

Bakgrunn

Som mange andre kommuner har Drammen vært på leting etter en målrettet og bærekraftig måte å hjelpe rusavhengige på. Etter et studiebesøk på San Patrignano i Italia og Jegersberg gård i Kristiansand i 2017, bestemte kommunen seg for å starte opp etter samme modell om å gi et godt tilbud til unge som ønsker å bli rusfrie. Kommunen kjøpte derfor gården i 2019 med dette konkrete formålet.

Ombyggingen var første fase i prosjektet og besto av fem hybler med egne bad og fellesareal, samt oppgraderte tak og ventilasjon. Høsten 2021 flyttet de fem første rusavhengige personene inn i hver sin hybel. Neste fase består i å regulere for å bygge to nye beboerhus med 23 hybler og større næringslokaler.

Resultater per september 2021

  • Fem nyoppussede hybler i hovedhuset, på 14-17 kvadratmeter med egne bad
  • Oppussede lokaler for arbeid og aktivitet, fellesarealer, oppgradert tak og ventilasjon
  • Materialbruk og farger som skaper en varm og hjemmekoselig atmosfære

Mål og målgruppe

Nedre Eik gård er et tilbud til rusavhengige over 18 år som er motivert for en rusfri tilværelse og å mestre sitt eget liv. Drammen har mange unge i samme situasjon, og flere ønsker et slikt tilbud, også fra andre kommuner.

Målet er at alle som har gått gjennom tre års rehabilitering er klar for å starte i egen bolig med jobb eller utdanning og ha et tilfredsstillende rusfritt liv. Erfaringene fra Jegersberg er at 75 prosent av de som har gått gjennom tre års rehabilitering har kommet ut i jobb eller utdanning og har et tilfredsstillende rusfritt liv.

Mer om modellen i praksis

Rehabiliteringsmodellen består av fire elementer:

  1. Tid – rehabiliteringen går over tre år, du kan bo så lenge du trenger til du er klar for å stå på egne bein.
  2. Mentorordning – etter ett år kan man bli mentor for nye beboere i en likemannsordning.
  3. Kvalifisering – arbeidstrening for å innarbeide gode rutiner innenfor helse, kosthold, ansvar, økonomi og trene på sosial omgang med andre.
  4. Fellesskap – beboerne jobber, spiser alle måltider og har all fritid sammen.

For å komme inn må den enkelte gjennom et slags jobbintervju, hvor de får god mulighet til å vise interesse og motivasjon for å bli rusfrie.

— Tiltaket på Nedre Eik Gård er helt fritt for rus og andre medikamenter. Vi prater om alt annet enn rus, og det setter beboerne veldig pris på. For at det skal fungere godt er det viktig med aktive arbeidsdager og fritid sammen, forteller daglig leder Mari Tandberg.

Beboerne deltar på morgenmøte hver dag og jobber fulle dager med ulike oppgaver på gården. Her produserer de benker og bord, solsenger, bålpanner av brukte vaskemaskintromler, eplejuice og gravering på ulike produkter for å nevne noe.

— Noen av de som bor her har vært på annen rehabilitering, andre ikke. Behovet er uansett stort. Jo flere som har vært her, desto flere tror vi vil ønske seg hit. Derfor håper vi på å kunne utvide med flere plasser snart, sier Tandberg.

Brukermedvirkning

Beboerne driver i praksis hele gården i fellesskap. I tillegg er de med på møter med kommunen, arkitekter, lokale lag og foreninger. De er like motivert for å fortelle andre om livet sitt og hjelpen de får som det å bli rusfri.

Finansiering

Kommunen fikk 2,5 millioner kroner i tilskudd til utleieboliger fra Husbanken. Prosjektkostnadene var 5,3 millioner. Husleien er 10 693 kroner per måned.

Utfordringer underveis

Oppussingen startet først i mars 2021, på grunn av at det gikk en del tid på konsesjonssøknaden, kommunesammenslåing og kommunevalg.

Tips til andre

— Kom på besøk! Det gjorde vi, dette er et konsept som må oppleves. Beboerne stiller villig opp om det kan hjelpe andre, oppfordrer Mari Tandberg kontant, og legger til: Og lag en helhetlig plan med et godt forprosjekt. Det kan gjerne være en trinnvis utvikling, men sørg for å forankre alt med en gang med langsiktige mål og tilhørende reguleringer, finansiering og det som trengs.

Videreføre arbeidet

Gårdsprosjektet er skissert for inntil 28 beboere. Våren 2022 startet omreguleringen for å kunne videreutvikle gården med opptil 23 nye boenheter, fellesareal og næring. Det er forventet at omreguleringen behandles i slutten av 2023. Videre finansiering vil deretter komme opp til politisk behandling i kommunen og med en ny søknad til Husbanken.

Mer om gårdsprosjektet på Nedre Eik i Drammen

Informasjon om Jegersberg gård i Kristiansand