Trygge omgivelser og hjemlig atmosfære for mennesker med demens

Nye Fosslia omsorgssenter ligger nord for Stjørdal sentrum. Det er kommunens første omsorgssenter tilpasset personer med kognitiv svikt. Senteret har 76 beboerrom samt 25 dagplasser bygget rundt en sansehage med blant annet vandreruter, beplantning og amfi. Beboerne har også tilgang på egen butikk, kjøkken, storstue og pleietilbud til hår, føtter og tenner.

Kommunenavn: Stjørdal
Kommunestørrelse: Stor
Oversiktbilde av omsorgsentereret.  Byggene som utgjør omsorgssenteret, ligger i en firkant rundt et tun. Foto.
De sosiale arealene vender inn mot sansehagen, som har vandreruter med bærbusker, frukttrær og blomsterbed. Foto.
Byggene ligger rundt et tun, med med vandrerruter i trygge og godt opparbeidet utearealer . Foto.
Beboerrom, lyst og romslig, med sofakrok for å ta imot besøk. Foto.
På biblioteket kan beboerne låne bøker eller spille spill. Foto.
Hyggelige, åpne og lyse sosiale soner med sittegrupper og bibliotek. Foto.

Bakgrunn

Kommunen hadde noen mindre omsorgsboliger i Fosslia fra før og planla å bygge flere, slik de hadde lang tradisjon for. Som så mange andre kommuner hadde de også et økende behov for boliger til eldre. Men etter et tilsyn fra Statsforvalteren ble de planlagte omsorgsboligene omdefinert til en institusjon med omsorgssenterprofil. Noen gamle bygg ble revet for å gi plass de tre nye byggene.

Resultater

  • 76 beboerrom fordelt på ni avdelinger med åtte beboere i hver.
  • 25 dagplasser, kombinert dagsenter og servicebygg.
  • De tre byggene som utgjør omsorgssenteret ligger i en firkant rundt et tun.
  • Beboernes rom vender ut mot omgivelsene, mens de sosiale arealene vender inn mot sansehagen.
  • Sansehagen har vandreruter med bærbusker, frukttrær og blomsterbed. Det er også laget et amfi og en liten scene for små arrangementer.
  • Senteret har egen butikk, frisør, fotpleiesalong, tannpleie, kjøkken og storstue.

Mål og målgruppe

Nye Fosslia omsorgssenter er kommunens første som er spesielt tilpasset for personer med demens og andre med kognitiv svikt. Senteret har fleksible løsninger for å kunne ivareta endrede behov.

Hjemmekos og sosiale aktiviteter

Avdelinger med åtte beboere og fast bemanning bidrar til et oversiktlig og trygt miljø. Det har blitt brukt farger og materialer som skaper ro og hjemmekoselig atmosfære. Beboerne får henge opp egne bilder og sette preg på rommene sine.

Det er tilrettelagt for aktivitet både utendørs og innendørs. Senteret har tre store sørvendte terrasser. En del demente er «vandrere» som reduserer sin indre uro ved å spasere. De asfaltbelagte stiene i sansehagen har varmekabler for snøsmelting, slik at de kan brukes hele året.

Sansehagen har godt med bærbusker, frukttrær og blomsterbed. I en helling er det laget et amfi og en liten scene etter ønske fra Fosslia skole som ligger like ved. Ideen er at barna fra skolen og barnehagen skal komme for å spre glede og knytte kontakt mellom generasjonene.

Sansehagen er også åpen for brukerne av dagsenteret som et ettermiddagstilbud. Tilbudet retter som mot eldre som bor hjemme og blir hentet av en minibuss.

I tillegg til sosial kontakt og arrangementer tilbyr dagsenteret butikk, frisør, fotpleiesalong, tannpleie, kjøkken og storstue. Dagsenteret brukes også av de faste beboerne. Beboerne har armbånd som låser opp deres egen dør når de tar i dørhåndtaket, og de ansatte har en alarm som varsler når noe akutt skjer. På mobiltelefonen kan personalet se hvilket rom alarmen er utløst fra.

Drift- og miljøvennlig

Omsorgssenteret er bygget over to etasjer pluss kjeller. Kjelleren inneholder garderober for de ansatte, ulike lagerrom og alt av tekniske rom. Blant annet energisentral, kjølerom, fryserom og vaskeri. Parkeringen er på bakkeplan.

Veggene er solide med maling som tåler kraftig vask. Vinylbelegget på gulvene er trukket opp på veggen for å gjøre det lettere å holde rent.

16 energibrønner med varmepumpeteknologi står for nesten all termisk energi i senteret. Oppvarmingen skjer via ventilasjonen, med mindre elektriske varmepaneler i tak for å øke muligheten til å tilpasse temperaturen etter individuelle behov mellom rommene.

Badene er plassbygd med vannbåren varme i gulvene. I tillegg til jordvarmen er det 400 kvadratmeter med solceller på det flate taket. Takvannet ledes inn i sansehagen for å vanne blomsterbed, og fra et regnbed går en liten bekk, når været i Trøndelag er av det fuktige slaget.

Brukermedvirkning

Prosjektet har blitt behandlet i rådet for funksjonshemmede. Det har blitt gjennomført ti brukermøter i prosjektets viktigste faser.

Finansiering

Prosjektet er delvis finansiert gjennom investeringstilskudd fra Husbanken med drøyt 142 millioner kroner. Prosjektets totalkostnad var 276,2 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift.

Tips til andre

  • Kommunen bør starte samarbeid med Husbanken og entreprenør tidlig i prosessen.
  • Sørg for brukermedvirkning i alle faser av prosjektet med både ansatte, kommende beboere og aktuelle naboer.
  • Finn eksempler fra andre kommuner for å utforske muligheter for ulike løsninger.

Videreføring

Senteret åpnet i mars 2023. I den eldre, gjenværende bebyggelsen like utenfor det nye omsorgssenteret, er et mindre hus under bygging. Dette skal bli bolig for inntil fire beboere med risiko for utagerende adferd.

Teksten er delvis basert på omtalen på bygg.no. Les hele omtalen av prosjektet på bygg.no.