Dalaneset brygge - et godt sted å leve hele livet

I sørlige del av Bømlo kommune på Mosterhamn ligger Dalaneset brygge. Det er et småhusprosjekt med 38 boliger og leiligheter med beboere i alle aldre. Boligene har livsløpsstandard, og utearealene er universelt utformet. Det er en åpen strandpromenade langs sjøkanten og en felles sandstrand.

Kommunenavn: Bømlo
Kommunestørrelse: Mellomstor
Dronefoto forfra. Foto.
Dronefoto bakfra. Foto.
Boligene i Dalaneset brygge ligger rett ved sjøkanten. Foto.
Et felleshus kan brukes av beboerne til sosiale aktiviteter. Foto.
Romslig spiseplass og kjøkkenet i felleshuset. Foto.
Møteplass med bord og benker. Foto.
Pent opparbeidet uteområder mellom husene i Dalaneset. Foto.

Bakgrunn

Dalaneset brygge er ett av flere eksempler på at Bømlo kommune bruker planverket strategisk til å regulere attraktive boligområder. Kommune ville bygge nye boliger med kvaliteter for å trekke til seg nye innbyggere. I tillegg trengte de å planlegge for stadig flere eldre som selv ønsker å velge hvor de skal bo.

Det som før var et nedlagt industriområdet har de siste årene blitt transformert til et boligområde med 38 flotte livsløpsboliger og mange felles utearealer som er universelt utformet. Kvalitetene og helheten i prosjektet bidro til å få Statsforvalterens tillatelse til å bygge i strandsonen.

Resultat

  • 38 livsløpsboliger på 68 til 108 kvadratmeter
  • God beboermiks av unge og eldre
  • Felleshus med kjøkken som beboerne kan bruke
  • Godt opparbeidet uteområder, flere møteplasser med bord, benker og lekeplasser
  • Parkeringshus under bakken
  • Universelt utformet strand

Mål og målgruppe

Målgruppen var innbyggere i alle aldre. Kommune ønsket å tiltrekke seg nye innbyggere med attraktive livsløpsboliger, slik at flere eldre kan velge hvor de vil bo.

Beskrivelse av kvaliteter

Boligene har en attraktiv beliggenhet ved sjøen med egne utearealer. Det er et felleshus med kjøkken som alle beboere kan bruke til selskaper og andre sosiale aktiviteter. Felleshuset fungerer som et fint sted for å etablere gode relasjoner med beboerne i hele området. Parkeringen er lagt til et felles garasjeanlegg under bakken, blant annet for å minimere forurensning.

De universelt utformede uteområdene er tilrettelagt med møteplasser som har bord og benker, lekeplasser for barn og en strandpromenade som er åpen for alle. Nærhet til sjøen er en kvalitet som beboerne setter pris på og som innbyr til fritidsaktiviteter. Det er mulighet for å kjøpe båtplass.

Brukermedvirkning

De som forhåndskjøpte leiligheter fikk være med å planlegge "sitt" byggetrinn sammen med kommunen, Husbanken og utbyggeren.

Finansiering

Dalaneset har blitt bygget og solgt trinnvis gjennom tre år. Boligenes areal varierer fra 68 til 108 kvadratmeter, og prisene har ligget mellom tre og fem millioner kroner fra 2021 til 2024. Utbyggeren har fått forhåndsgodkjent lån til boligkvalitet fra Husbanken.

Lenke

Film om Dalaneset fra KS og Husbanken

Tips til andre

  • Et godt samarbeid mellom kommunen, utbyggeren og Husbanken fra starten av er avgjørende for å få et bra prosjekt.
  • Unngå omprosjektering og andre tilleggskostnader som fordyrer prosjektet.
  • Med mulighetsstudier fikk kommunen et bredere blikk og skisser som viste hvordan det kunne se ut. Mulighetsstudiene og gode skisser ble veldig viktige for å få statsforvalteren til å godkjenne dette sjønære prosjektet.