Rapporter

Husbanken bestiller eksterne rapporter innen forskning og utredning av utvalgte boligspørsmål. Rapportene kan være resultater av boligforskning, boligsosialt utviklingsarbeid eller masteroppgaver. Hensikten er å bidra til å fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området.

De utlyste FoU-oppdragene blir offentliggjort på Doffin og kunngjort via Mercell.

På denne siden finner du aktuell forskning og annen litteratur.

 1. Bostøtte

  Seks notater utarbeidet av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (2011/2012).

  • Nordvik, Viggo
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
  • Oslo
  • 2012
  • nob
 2. Evaluering av Husbankens tilskudd til kommunale utleieboliger

  Rapport om tilskuddsordningens innretning og bruk, utarbeidet av Norsk institutt for by- og regionforskning (2011).

  • Knudtzon, Lillin Cathrine
  • Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Oslo
  • 2011
  • nob
 3. Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring

  Studieobjektet i denne evalueringen er grunnlån til oppføring i perioden 2006-2009. Rapporten er utarbeidet av Asplan Viak og NOVA (2011) med kompetansetilskudd fra Husbanken.

  • Paus, Espen
  • Asplan Viak
  • Sandvika
  • 2011
  • nob
 4. Fordelingsvirkninger av bostøtte til hushold uten varige trygdeytelser

  Seks notater utarbeidet av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (2011/2012). Dette notatet er en oppfølger av notatet om Fordeling og bostøtte for alderspensjonister.

  • Nordvik, Viggo
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
  • Oslo
  • 2011
  • nob
 5. Fordelingsvirkninger av bostøtte til alderspensjonister

  Seks notater utarbeidet av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (2011/2012). I dette notatet skal vi undersøke hvordan bostøtten påvirker fordelingen av inntekt blant pensjonister.

  • Nordvik, Viggo
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
  • Oslo
  • 2011
  • nob