Rapporter

Her finner du rapporter som er resultater av boligforskning og boligsosialt utviklingsarbeid, samt masteroppgaver knyttet til utvalgte boligspørsmål. Rapportene er bestilt og finansiert av Husbanken. 

Husbankens arbeid med FoU skal bidra til kunnskapsgrunnlag for politikkutforming og kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området.


Søk etter rapporter og annen litteratur i vår database Koha

 

 

 1. Passive House

  Oppfølging og visualisering mht. energibruk, inneklima og brukeratferd av passivhusbolig i Hordaland.

  • Vestre, Hugo Volden
  • [Forfatterne]
  • Bergen
  • 2008
  • eng
 2. Bruk dine rettigheter

  Hefte som presenterer kortfattet og lettlest informasjon om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne på området bolig og tekniske hjelpemidler.

  • Norges handikapforbund
  • Oslo
  • 2006
  • nob
 3. Husbankens prosjektrapport om Prosjekt bostedsløse 2001-2004

  • s.n.
  • [0slo
  • 2004
  • nob