Rapporter

Husbanken bestiller eksterne rapporter innen forskning og utredning av utvalgte boligspørsmål. Rapportene kan være resultater av boligforskning, boligsosialt utviklingsarbeid eller masteroppgaver. Hensikten er å bidra til å fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området. De utlyste FoU-oppdragene blir offentliggjort på Doffin og kunngjort via Mercell. På denne siden finner du aktuell forskning og annen litteratur.

 1. Ny heis i gamle hus

  Rapporten tar for seg omfanget av og erfaringer knyttet til etterinstallasjon av heis i etablert bebyggelse. Undersøkelsen viser at omfanget av etterinstallasjon i dag er lite. De fleste installasjoner finner vi i eldre gårder på Oslo vestkant.

  • Nørve, Siri
  • Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Oslo
  • 2009
  • nob
 2. Implementering av universell utforming i en norsk kommune

  Erfaring i bruk av et kartleggingsverktøy for universell utforming med eksempler fra kartlegging av skole- og barnehagebygg. Studiet har vært å vise hvordan implementering av universell utforming kan foregå i en norsk kommune og vise til hvilke implementeringskriterier som er viktig med hensyn til å oppnå universell utforming.

  • Dale, Solveig
  • S. Dale
  • Gøteborg
  • 2009
  • nob
 3. Tangen

  Estetiske løsninger og universell utforming for kommune og utbyggere i Tangenområdet, utarbeidet av Grønn strek (2009

  • Grønn strek
  • Kristiansand
  • 2009
  • nob
 4. Norge universelt utformet 2025

  I Kommunal rapport nr. 12 2012 følger bilaget Universell utforming med 20 sider stoff om universell utforming innenfor ulike temaer i kommune-Norge.

  • Barne- og likestillingsdepartementet
  • [Oslo]
  • 2009
  • nob
 5. Husholdningenes verdsetting av heis i boligblokker

  Rapporten analyserer husholdningenes verdsetting av heis ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.

  • Medby, Per
  • Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Oslo
  • 2009
  • nob