Rapporter

Husbanken bestiller eksterne rapporter innen forskning og utredning av utvalgte boligspørsmål. Rapportene kan være resultater av boligforskning, boligsosialt utviklingsarbeid eller masteroppgaver. Hensikten er å bidra til å fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området. De utlyste FoU-oppdragene blir offentliggjort på Doffin og kunngjort via Mercell. På denne siden finner du aktuell forskning og annen litteratur.

 1. Prosjektrapport for Rådalslien bofellesskap

  Prosjektrapport for Rådalslien bofellesskap, utarbeidet av Bergen bolig og byfornyelse (2011). Rådalslien bofellesskap er det første passivhus-prosjektet i regi av Bergen kommune. Bofellesskapet inneholder 10 leiligheter for psykisk utviklingshemmede fordelt over to plan. Det er lagt stor vekt på å få til godt bo- og arbeidsmiljø som også er driftsgunstig.

  • Bergen bolig og byfornyelse
  • Bergen
  • 2011
  • nob
 2. Norsk boligpolitikk i forandring 1970-2010

  • Sørvoll, Jardar
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
  • Oslo
  • 2011
  • nob
 3. Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring

  Studieobjektet i denne evalueringen er grunnlån til oppføring i perioden 2006-2009. Rapporten er utarbeidet av Asplan Viak og NOVA (2011) med kompetansetilskudd fra Husbanken.

  • Paus, Espen
  • Asplan Viak
  • Sandvika
  • 2011
  • nob
 4. Evaluering av Husbankens innsats i Groruddalen

  I denne rapporten evalueres innholdet i Husbankens innsats i Groruddalssatsingen med det formål å vurdere virkningene av de tiltakene som Husbanken har medvirket til. Det vies en spesiell oppmerksomhet mot arbeidsmetoder og resultater av områdeløft i fire områder med særskilte miljø- og levekårsutfordringer.

  • Dølvik, Tor
  • Agenda Kaupang
  • 2011
  • nob
 5. Hva er universell utforming?

  Revidert utgave av brosjyren "Hva er universell utforming?" som ble utarbeidet i forbindelse med PULS-prosjektet i 2007, et opplæringsverktøy for medlemmer og tillitsvalgte som jobber med universell utforming og tilgjengelighet.

  • Henriksen, Guri
  • Norges handikapforbund
  • Oslo
  • 2011
  • nob