Rapporter

Husbanken bestiller eksterne rapporter innen forskning og utredning av utvalgte boligspørsmål. Rapportene kan være resultater av boligforskning, boligsosialt utviklingsarbeid eller masteroppgaver. Hensikten er å bidra til å fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området.

De utlyste FoU-oppdragene blir offentliggjort på Doffin og kunngjort via Mercell.

På denne siden finner du aktuell forskning og annen litteratur.

 1. Etterinnstallering av heis i boligselskap

  Veilederen Etterinnstallering av heis i borettslag viser ulike muligheter for etterinstallering av heis og eksempler fra konkrete prosjekter. Det gis også tips til hvordan du kan gå fram for å få til et heisprosjekt i ditt borettslag og hvem du kan kontakte for å få råd og veiledning.

  • Maus, Karoline Berg
  • NBBL
  • [Oslo]
  • 2009
  • nob
 2. Retningslinjer for universell utforming

  Gjennom flere arbeidsseminarer har Bergen kommune i samarbeid med Husbanken invitert aktuelle brukere og ansvarlige planleggere og saksbehandlere i kommunen til å komme med sine innspill til en konkret utredning om temaet universell utforming

  • Bergen kommune
  • Bergen
  • 2008
  • nob
 3. Passive House

  Oppfølging og visualisering mht. energibruk, inneklima og brukeratferd av passivhusbolig i Hordaland.

  • Vestre, Hugo Volden
  • [Forfatterne]
  • Bergen
  • 2008
  • eng
 4. Bruk dine rettigheter

  Hefte som presenterer kortfattet og lettlest informasjon om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne på området bolig og tekniske hjelpemidler.

  • Norges handikapforbund
  • Oslo
  • 2006
  • nob
 5. Husbankens prosjektrapport om Prosjekt bostedsløse 2001-2004

  • s.n.
  • [0slo
  • 2004
  • nob