Rapporter

Husbanken bestiller eksterne rapporter innen forskning og utredning av utvalgte boligspørsmål. Rapportene kan være resultater av boligforskning, boligsosialt utviklingsarbeid eller masteroppgaver. Hensikten er å bidra til å fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området.

De utlyste FoU-oppdragene blir offentliggjort på Doffin og kunngjort via Mercell.

På denne siden finner du aktuell forskning og annen litteratur.

 1. Kontraster - farger - belysning

  Et forsøk på å kategorisere hjelpetiltak med hensyn på universell utforming og svaksynte, hefte fra Norges blindeforbund

  • Nersveen, Jonny
  • Norges blindeforbund
  • Oslo
  • 2009
  • nob
 2. Universell utforming av uteområder ved flerbolighus

  En stor del av befolkningen bor i flerbolighus: blokker, rekkehus og eneboliger i rekke. Opphold ute byr på frisk luft og mange muligheter for opplevelser og rekreasjon. Veilederen gir råd på hvordan best utforme fellesarealene og ser særlig på atkomst, parkering, inngangspartier, leke- og oppholdsarealer og de grønne rammene om disse felles arealene i boligsameiet eller borettslaget

  • Hageselskapet
  • [Oslo]
  • 2009
  • nob
 3. Etterinstallering av heis i borettslag

  Heftet utgitt av NBBL viser ulike muligheter for etterinstallering av heis, og eksempler fra konkrete prosjekter. Det gir tips til hvordan styret kan gå fram for å få til et heisprosjekt i borettslaget, og hvem som kan kontaktes for å få råd og veiledning.

  • NBBL
  • Oslo
  • 2009
  • nob
 4. Etterinstallering av heis i borettslag

  Heftet utgitt av NBBL viser ulike muligheter for etterinstallering av heis, og eksempler fra konkrete prosjekter. Det gir tips til hvordan styret kan gå fram for å få til et heisprosjekt i borettslaget, og hvem som kan kontaktes for å få råd og veiledning.

  • NBBL
  • Oslo
  • 2009
  • nob
 5. Ny heis i gamle hus

  Rapporten tar for seg omfanget av og erfaringer knyttet til etterinstallasjon av heis i etablert bebyggelse. Undersøkelsen viser at omfanget av etterinstallasjon i dag er lite. De fleste installasjoner finner vi i eldre gårder på Oslo vestkant.

  • Nørve, Siri
  • Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Oslo
  • 2009
  • nob