Har du fått betalings­­problemer?

Hvis du har fått problemer med å betjene lånet ditt i Husbanken, så ta kontakt med oss. Vi hjelper deg med å finne en løsning.

Har du fått 2. gangs varsel og ikke betalt innen fristen? Da har vi overført lånet ditt til Statens Innkrevingssentral (SI). Kontakt SI på telefon 75 14 90 00.

Alle andre henvendelser skal til Husbanken. Kontaktinformasjon til Husbanken.

Hvis du har startlån, har du lånet i kommunen og ikke i Husbanken. Ta kontakt med kommunen eller bydelen din for hjelp.

Midlertidige betalingsproblemer for personkunder

Har du midlertidige betalingsproblemer, kan du søke om avdragsutsettelse for en periode. Alle låntakere må signere søknaden og du må begrunne søknaden.

Vi ber deg fylle ut og sende inn skjemaet oversikt over husstandens økonomi sammen med søknaden. 

Får du betalingsutsettelse fram til neste forfall, vil du få to terminforfall til betaling samtidig. Vi beregner forsinkelsesrenter fra forfallsdato, selv om du har fått utsettelse med betalingen.

Trenger du tid for å ajourføre lånet, kan vi gi deg en betalingsavtale. I avtalen inngår terminer og forsinkelsesrenter som forfaller/har forfalt i avtaleperioden. Avtalt beløp vil være større enn det ordinære terminbeløpet.

Du kan søke om å forlenge løpetiden på lånet ditt inntil 30 år, slik at avdragsdelen av terminforfallene blir noe lavere. 

Du kan velge mellom serie- og annuitetslån.

Du kan simulere ny betalingsplan, og foreta endringen ved å logge deg inn på Mitt kundeforhold.

Har du flytende rente og terminforfall hvert kvartal, kan du endre til månedlige forfall.

Vi kan dessverre ikke tilby deg denne løsningen hvis du har fastrente fordi betalingsplanen din er bundet i fastrenteperioden.

Alle kan endre forfallsdatoen på terminene. Du kan velge mellom den 1., 12. og 20. i måneden. Endringene kan du gjøre selv ved å logge deg inn i Mitt kundeforhold.

Varige betalingsproblemer for personkunder

Det vanligste virkemiddelet ved varige betalingsproblemer er gjeldsforhandlinger med dine kreditorer. Gjeldsrådgiver i kommunen eller namsfogden kan hjelpe deg å vurdere om dette er en god løsning for deg.

For juridiske kunder

Husbanken kan blant annet gi

  • avdragsutsettelser ved midlertidige betalingsproblemer
  • betalingsutsettelser
  • betalingsavtaler, disse omfatter både terminer og forsinkelsesrenter som forfaller/har forfalt i avtaleperioden
  • forlengelser av løpetiden på lånet

Vi ber om at alle henvendelser blir sendt skriftlig.