Webinar om bostedsløshet: BrukerPlan - boligsituasjonen for kartlagte brukere

Velkommen til åpent nettverk som samarbeider om bostedsløshet. I en serie av webinarer vil du kunne lære mer om stabile og gode boliger, og tjenester for bostedsløse og personer som har utfordringer innen rus og/eller psykisk helse.

Start: 14. juni 2024 09.00
Slutt: 14. juni 2024 10.00
Sted: Digitalt
Pris: Gratis
Webinaret passer for ledere og fagpersoner i kommuner, som er involvert i arbeidet med bostedsløse og/eller personer som har utfordringer innen rus og/eller psykisk helse.
Påmeldingsfrist: 12. juni 2024 23.00

Program

  • Velkommen v/ Husbanken
  • Korus Stavanger v/ Marte Kristin Helle deler kunnskap om BrukerPlan. Hun skal se spesielt på boligsituasjonen for kartlagte brukere, hva som kjennetegner den situasjonen og hvilke faktorer som henger sammen. I tillegg noen refleksjoner om hvordan en best kan bruke kunnskapen.
  • Spørsmål og svar i chat


Brukerplan er et verktøy for å kartlegge omfang og karakter av den kjente rus- og psykisk helseproblematikken blant tjenestemottakere i kommunen. Les mer om BrukerPlan

Vi oppfordrer kommunene til å melde på flere deltakere, slik at dere i etterkant av webinaret kan få gode, faglige diskusjoner.

Lenke til webinaret sendes ut dagen før arrangementet.

Ta kontakt på post@husbanken.no hvis du har spørsmål.

Tema for siste webinar i rekken er Sortlandshjelpa.

Velkommen!