Ulsteinvik: Husbankkonferansen 2024

Husbankkonferansen er ein viktig møteplass for deg som jobbar med bustadsosialt arbeid og bustadpolitikk i kommunen. Vi byr på eit spennande og variert program med gode eksempel frå kommunar i Noreg, fagleg påfyll, inspirasjon og nettverksbygging.

Start: 17. april 2024 10.00
Slutt: 18. april 2024 15.00
Sted: Quality Hotel Ulstein, Sjøgata 10, 6064 Ulsteinvik
Pris: 1 120 (utgifter til reise og opphold dekkes av deltager)
Konferansen passar for kommunalt tilsette og andre som arbeider med bustadsosialt arbeid, bustadpolitikk og planlegging av bustader i kommunane i Møre og Romsdal.
Påmeldingsfrist: 22. mars 2024 23.59

I år arrangerer vi konferanse over to dagar i både Ulsteinvik og Trondheim. Konferansane er like, men med lokale variasjonar.

Meld deg på konferansen i Ulsteinvik

Informasjon og påmelding til konferansen i Trondheim 5.–6. mars finn du her

Meld deg på no for å sikre deg plass før konferansen blir fullteikna!

Vil du være med å ete middag onsdag kveld? Du melder deg på middagen samstundes som du melder deg på konferansen. Middagen kostar 645 kroner, drikke kjem i tillegg.

Du kan bestille hotellrom til konferansepris når du melder deg på konferansen.

Førebels program

Gjennom gode eksempel frå kommunar tar vi føre oss følgjande tema:

  • Korleis kan din kommune nytte dei moglegheitene som finns i Husbanken sine verkemiddel?
  • Når kommunen ut til alle i målgruppa? Bruk av startlån og bustøtte i det bustadsosiale arbeidet i dyrtid.
  • "Kvifor/ikkje i nabolaget mitt?" Planlegging av bustader for personar med rus og psykisk uhelse.
  • Aldersvenlege bustader og bumiljø – nye løysingar og modeller.
  • Bustader for personar med nedsett funksjonsevne. Planlegging, utvikling og erfaringar.
  • Bustader for alle – i heile regionen. Bustader for ulike innbyggjarar.
  • Tips, triks og eksempel: korleis leggje til rette for god bustadpolitikk i kommunen.