Sandefjord: Boligsosial konferanse i sør 2024

Velkommen til årets viktigste møteplass for deg som jobber med boligsosialt arbeid i kommunen. Vi byr på et variert program med gode eksempler fra kommunene og faglig påfyll fra blant annet Leieboerforeningen, Statsforvalteren og forskningsmiljø.

Start: 09. april 2024 11.30
Slutt: 10. april 2024 13.00
Sted: Scandic Park Sandefjord, Strandpromenaden 9, 3201 Sandefjord
Konferansen er for ledere og ansatte i kommunene i Agder, Vestfold og Telemark, som arbeider innenfor boligsosialt arbeid, kommunalt planarbeid, sosialt arbeid, barneverntjenesten, flyktningtjenesten, samt frivillige og brukerorganisasjoner.
Påmeldingsfrist: 12. mars 2024 23.59

Foreløpig program 

Tirsdag 9. april

  • Kommunal- og distriktsminister Erling Sande er invitert til å snakke om blant annet Boligmeldingen.
  • Både Statsforvalterembetene og kommuner vil si noe om:
    • bosettingen av rekordmange flyktninger
    • Stortingsmeldingen «Bo trygt hjemme"
  • Daglig leder Lars Aasen fra Leieboerforeningen skal snakke om leieboliger.
  • Forsker Lars Kobro, USN, avslutter dagen med innlegget "Samskaping inn i norsk boligpolitikk? Et spørsmål om ny retorikk eller reell innovasjonsmetodikk?".

Middag kl. 19.30

Onsdag 10. april

Dag to er viet boligsosial lov og vi skal høre både fra Statsforvalteren og kommunene om deres erfaringer. "Hvordan jobber Statsforvalteren ut mot kommunene når det gjelder plankrav og enkeltvedtak?" er ett av temaene på agendaen. 

Vi avslutter med et inspirasjonsforedrag med tema bolig og innenforskap med seniorrådgiver Kjell-Olaf Richardsen, Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

Egenandel

1000 kroner for konferanse begge dager, middag og overnatting.
600 kroner for konferanse begge dager og middag.

Påmelding 

Påmelding er bindende etter 12. mars. 

Ved avmelding etter dette eller manglende oppmøte, vil konferansekostnadene i sin helhet faktureres den enkelte.

Vi forbeholder oss retten til å prioritere, dersom det blir rift om plassene.

Det er Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Statsforvalteren i Agder og Husbanken sør som arrangerer konferansen.

Spørsmål?

Lurer du på noe om konferansen, ta gjerne kontakt med: 

Siv Kløvfjell, mobil: 992 91 572 eller Bjørn Notto Eppeland, mobil: 908 65 341 i Husbanken sør.