Arendalsuka: Hvordan øke botryggheten til leietakerne i et presset boligmarked?

Hvilke tiltak er viktigst for å redusere presset i dagens leiemarked og øke leietakernes botrygghet?

Start: 13. august 2024 13.15
Slutt: 13. august 2024 14.00
Sted: Kulturkammeret, Nedre Tyholmsvei 6, 4836 Arendal
Pris: Gratis

Er svaret så enkelt som at det trengs flere og bedre utleieboliger? Vil flere boliger automatisk redusere leieprisene og styrke leietakernes situasjon, eller må vi regne med at mange leietakere fortsatt vil slite med høyere husleie enn de egentlig har råd til? Hvordan kan staten legge til rette for å bedre situasjonen gjennom sine finansieringsordninger og endringer i lovverk? Hvordan kan kommunene bidra? Og hva med dem som bygger og eier boliger som leies ut?

Husbanken ønsker velkommen til debatt om den utfordrende situasjonen i leiemarkedet. I panelet møtes representanter fra Husbanken, Leieboerforeningen, utleiere, forskningsmiljøer og kommunesektoren.

Les mer på arendalsuka.no