Studier innen boligsosialt arbeid

Ønsker du videreutdanning og faglig påfyll? Studietilbudet ved Vitenskapelig Høyskole i Oslo (VID) består av to kurs, et om boligsosialt arbeid i partnerskap og et om beboermedvirkning. 

Kursene er utviklet i samarbeid med Husbanken. De er relevante for alle som har statlig og kommunalt velferd som ansvarsfelt.

Boligsosialt arbeid i partnerskap

Studiet ser på betydningen av bolig og bomiljøet for den enkeltes velferd, og for velferd i samfunnet som helhet. Det skal gi innsikt i hvordan man oppdager og analyserer sammenhenger mellom samfunnsstrukturer og individuelle problemer, og deretter kan handle for å finne løsninger.

Kurset legger vekt på strategier for å identifisere og mobilisere beboernes og lokalsamfunnets ressurser. Studenten får en fordypning i sosialarbeids samfunnsmandat og politiske virkefelt. 

Mer informasjon og program på vid.no: Boligsosialt arbeid i partnerskap

Beboermedvirkning

Kurset handler om kunnskap og ferdigheter til å jobbe med medvirkningsprosesser innenfor ulike bomiljøer, boformer og for bostedsløse.

Medvirkning er et sentralt element i velferden og en demokratisk verdi for den enkelte. Emnet gir kunnskap og ferdigheter i kollektive og individuelle medvirkningsprosesser i bomiljøer, i ulike boformer og for bostedsløse.

Mer informasjon og program på vid.no: Beboermedvirkning

Søknadsfrist: 7. januar 2021.