Brukerråd for den sosiale boligpolitikken

I 2021 opprettet Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) et nasjonalt brukerråd for den sosiale boligpolitikken. Dette er et rådgivende organ, et sted å drøfte viktige saker og et forum for å utvikle brukermedvirkning.

I 2023 overtok Husbanken sekretariatet for rådet, og skal videreføre arbeidet med rådet ut perioden for strategien for den sosiale boligpolitikken "Alle trenger et trygt hjem (2021 – 2024)".

Rådet er bredt sammensatt og består av representanter fra kommunale boliger, psykisk helse, rus, utviklingshemmede, ungdommer, barnefamiliene, minoriteter og pensjonister.

Brukerrådet skal bidra til

  • et brukerorientert tilbud til de som har utfordringer på boligmarkedet
  • at brukerperspektiv og medvirkning gir innsikt og bidrar til utviklingen av politikk og virkemidler i den sosiale boligpolitikken

Brukerrådet er

  • et organ for KDD som gir innspill til saker og prosesser i den sosiale boligpolitikken
  • et organ Husbanken benytter for innspill til boligfaglige utredninger
  • et forum for å utvikle brukermedvirkning i den sosiale boligpolitikken

Har du spørsmål om brukerrådet? Ta kontakt med oss på post@husbanken.no.