Kan jeg få bostøtte?

Ikke alle kan få bostøtte. Her kan du sjekke om du og de du bor sammen med oppfyller kravene.

Hvem kan søke?

Alle over 18 år kan søke bostøtte, unntatt studenter og personer i førstegangstjeneste. Du kan likevel søke hvis du/personen  

  • er student med barn.
  • er student og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak.
  • er student uten rett til ytelser fra Statens lånekasse.
  • er forelder til en hjemmeboende student.
  • er forelder til en i førstegangstjeneste som ikke bor hjemme.
  • er under 18 år og har egne barn.

Krav til boligen

Boligen må

  • være en selvstendig bolig med egen inngang
  • ha eget bad og toalett, kjøkkenløsning og mulighet for hvile

Det er unntak for kravet om selvstendig bolig for bokollektiv hvis boligen er tildelt av kommunen, eller hvis du bor i bokollektiv av helse- eller sosialfaglige grunner. Kommunen må godkjenne at boligen er egnet for at flere bor sammen og at din boenhet er egnet for deg/dere.

Inntekt og formue

Bostøtten avhenger av inntekt og formue til deg og de du bor med. Hvis dette overstiger en øvre grense, har du ikke rett på bostøtte.

 Les mer om inntektsgrunnlaget

Sjekk inntektsgrensene her

Oppfyller du kravene til bostøtte beskrevet over?


Søk om bostøtte