Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

 

  Kan jeg få bostøtte?

  Her kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav det er til boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder.

  Sjekk om du kan få bostøtte

  Søke om bostøtte?

  Frist for å søke er den 14. i hver måned.

  Søk bostøtte

  Melde fra om endringer

  Du må melde fra om endringer hvis inntektssituasjonen eller boutgiftene endrer seg, hvis noen flytter ut eller inn eller hvis noen blir student.

  Meld fra om endringer

  Klage på vedtak

  Informasjon om hvordan du klager på bostøttevedtaket og om saksgangen i klagesaker.

  Klage på vedtak om bostøtte

  Tilbakekrav av bostøtte

  Husbanken krever tilbake bostøtte som er utbetalt urettmessig. Hvert år etterkontrollerer vi også inntekten/formuen som blir brukt i beregningen. 

  Om tilbakekrav av bostøtte