Bostøtte

Har du lav inntekt og høye boutgifter? Da har du kanskje rett til bostøtte.

Pil  Søke bostøtte?

Pil

 Melde fra om endringer? Pil  Klage?

 

Datoer for utbetaling av bostøtte i 2014
10. 10. 10. 10. 9. 10. 10. 8. 10. 10. 10. 10. 9.
jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan