Verktøy

Her finner du noen nyttige verktøy innen universell utforming.

Universell utforming i plansaksbehandling

Utdrag av en temapakke fra Norsk Kommunalteknisk Forening som inneholder blant annet rutiner og sjekklister for å kunne ivareta universell utforming ved utarbeidelse av planer i henhold til Plan- og bygningsloven.

Prosjekteringsredskap ved publikumsbygg

Trondheim kommune utarbeidet i 2005 ”Veileder publikumsbygg” til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging med hensyn til universell utforming.

Tilgjengelighet i uteområder

Veileder for kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming av uteområder. Utviklet av Statens kartverk (versjon 22.10.10).

Vektøykasse til bruk for offentlige innkjøpere

Hordaland fylkeskommune og kommunene Bergen, Time og Klepp har laget en veileder for å ivareta kravet til universell utforming ved offentlige anskaffelser.

Portal for geografisk informasjon

Statens kartverks tilgjengelighetsportal om universell utforming. Portalen skal inneholde informasjon om status knyttet til tilgjengelighet i bygninger og uteområder.

Tilgjengelighet i Rogaland

Nettstedet gir informasjon om den fysiske utformingen av områder og bygninger i forhold til tilgjengelighet.