Omsorgsteknologi sparer Lindås kommune for millioner

Lindås kommune har tatt omsorgsteknologi i bruk i eldreomsorgen. Dette har spart kommunen for mellom 10-15 sykehjemsplasser.

94-åringen sigrid var den første av brukerne i lindåsprosjektet
Bilde: Sigrid, her 94 år, føler seg trygg med omsorgsteknologi i hjemmet. Foto: Husbanken.
Med støtte fra blant annet Husbankens kompetansetilskudd har Lindås kommune satset på omsorgsteknologi, og blitt en nasjonal foregangskommune på området. Siden de startet satsingen i 2012 har Lindås kommune investert i 245 boliger og utstyrt de med omsorgsteknologi i form av roboter, sensorer og alarmer – og investeringen har gitt god avkastning.
I 2012 hadde Lindås kommune 121 sykehjemsplasser, i 2015 var dette redusert til 98. Mellom 10-15 av disse krediterer kommunen til bruken av omsorgsteknologi. I tillegg, har det gjort at kommunen har kunnet redusere regningen fra overtidspasienter på sykehus fra 1,3 millioner i 2012 til 25 000 kr i 2015, siden flere nå kan rett flytte hjem når de er ferdigbehandlet.

Selv om kommunen har bygget flere omsorgsboliger, flere får hjemmesykepleie og flere bruker dagsenter, så har de samlede driftsutgiftene til pleie og omsorg gått ned med hele ni millioner på tre år. Det betyr mye for en kommune med rundt 15 000 innbyggere.

Les mer om saken i Bergens Tidende (krever abonnement)