Åpnet nytt og utvidet laboratorium for omsorgsteknologi

Laboratoriet skal bidra til forskning, utdanning og demonstrasjon av utstyr.

fornøyde prosjektdeltakere under åpningen
Fornøyde prosjektdeltakere under åpningen av nytt og utvidet omsorgsteknologilaboratorium. Fra venstre Geir Omar Berland, Knut Øvsthus, Grete Oline Hole og Mari S. Berge. Foto: Høgskolen i Bergen.

Fredag 21. november 2014 åpnet Høgskolen i Bergen nytt og utvidet laboratorium for omsorgsteknologi. – Det er en stor ære for meg å få være med å åpne dette nye laboratoriet, sa rektor ved Høgskolen i Bergen, Ole-Gunnar Søgnen, som  stod for den offisielle åpningen ved å skru på lyset ved hjelp av et styringspanel på veggen.

Omsorgsteknologi skal bidra til økt trygghet og sikkerhet og hjelpe hver enkelt av oss til å klare seg selv i hverdagen. Bevegelses-, trykksensorer og styringspanel er eksempler på slik teknologi.

Det første laboratoriet for omsorgsteknologi ble åpnet i 2011. Det nye laboratoriet er 215 kvm, og tre ganger så stort som det forrige. Her skal det drives utdanning, forskning og demonstrasjoner. Prosjektet er støttet med kompetansetilskudd fra Husbanken.

Laboratoriet er delt inn i en boligdel og en institusjonsdel med to rom. Boligdelen ser ut som en vanlig leilighet, med soverom, åpen stue og kjøkkenløsning og et romslig bad. I Institusjonsdelen er det to rom, bad og vaktrom. I tillegg er det en alarmsentral. Alle rom i laboratoriet er utstyrt med forskjellige tekniske hjelpemidler som skal gjøre hverdagen lettere for beboerne, pårørende og ansatte.

Må utnytte mulighetene

Prosjektdirektør Lasse Frantzen fra Helsedirektoratet, som var til stede under åpningen, mente at det nye laboratoriet plasserer HiB blant de fremste miljøene på velferdsteknologi i Norge.

– Det er en utopi å tro at vi kan dekke befolkningens behov for helse- og omsorgstjenester på samme måte som i dag. Derfor er det svært viktig at vi utnytter de mulighetene velferdsteknologi gir oss, fortalte han.

For å lykkes med dette trenger vi blant gode forskningsprosjekter, fortalte Frantzen. Han fremhevet Lindåsprosjektet som et svært viktig prosjekt i denne sammenhengen. Dette er det største velferdsteknologiprosjektet i Norge.

Prosjektet er treårig, og lar hjemmetjenesten i Lindås kommune ta i bruk omsorgsteknologi i sin daglige drift. Ved å plassere denne teknologien i 250 leiligheter i Lindås kommune, skal man blant annet undersøker hvordan omsorgsteknologi påvirker brukeren, de pårørende og de ansatte.

Mer penger til forskning på velferdsteknologi

Frantzen kunne fortelle at regjeringen har valgt å videreføre satsingen på velferdsteknologi i det statsbudsjettet og sikre at den blir en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene, innen 2020. Programmet skal blant annet bidra til gode modeller for innføring og bruk av velferdsteknologi, skape og spre kunnskap om denne teknologien og etablere standarder for IT-arkitektur.

– Jeg tror at Bergen vil få en veldig viktig rolle når man skal spre velferdsteknologi til resten av landet, avsluttet Frantzen.

Viktige samarbeidspartnere

Under åpningen trakk rektor Ole-Gunnar Søgnen frem Husbanken, Helse Bergen og Bergen kommune som viktige lokale samarbeidspartnere i prosessen frem mot et nytt laboratorium. I tillegg fremhevet han Helsedirektoratet og teknologirådet som nasjonale samarbeidspartnere.

Skrevet av Kamilla Hedvig Halvorsen Myklebust ved Høgskolen i Bergen.