Omsorgsteknologi gir trygghet

- Eg går jo med den her juvelen, sier 94 år gamle Sigrid, og viser fram trygghetsalarmen hun har hengende rundt halsen.

Sigrid bor alene og klarer seg selv. «Juvelen» rundt halsen er en av grunnene til at Sigrid og hennes pårørende føler trygghet i hverdagen. Sigrid møter oss med et smil og rekker fram hånden og hilser, og viser oss inn i stuen. Hun har bodd i omsorgsleiligheten like ved Knarvik senter siden slutten av 90-tallet. I 2013 var hun en av de første som fikk teste ut omsorgsteknologi i regi av Lindås kommune. 

94-åringen sigrid var den første av brukerne i lindåsprosjektet

Sigrid føler seg trygg med omsorgsteknologi i hjemmet. Foto: Husbanken (2015).

Kan sove godt om natten

I følge kommunen er tilbakemeldingene fra personer som har fått installert omsorgsteknologi at de føler seg trygge. Tryggheten disse enkle installasjonene gir viser seg også å være av stor betydning for de pårørende som sier de endelig kan sove godt om natten. Også for Sigrid er tryggheten hennes pårørende føler viktig. Det å vite at døtrene hennes kan kjenne seg trygg på at hun får hjelp dersom det er behov kjennes godt.

En forutsetning for å kunne bli boende

Å kunne klare seg selv og bo hjemme er det de fleste av oss ønsker når vi blir eldre, det gjelder også for Sigrid. Hun trives med å ha sin egen leilighet og styre hverdagen selv med litt hjelp fra hjemmetjenesten som er innom en gang i døgnet. På spørsmål om hun kunne bodd alene uten den installerte teknologien er svaret nei. En dårlig fot og sviktende balanse gjør at hun ikke hadde kunnet bo alene hvis det ikke var for teknologien.

Trygghetsalarmen og sensorene som registrerer bevegelse gjør at risikoen for fall minskes. Trykksensoren hun har under madrassen i sengen registrerer om hun ligger i sengen. Dersom hun står opp på natten og blir lenge borte blir det sendt et varsel til en vaktsentral. Trykksensoren er også koblet til en lampe på nattbordet. På denne måten minimeres risikoen for fall i mørket, og for å bli liggende lenge uten hjelp etter et fall eller et illebefinnende.

Skreddersydd

Teknologien og alarmene er tilpasset til den enkelte brukers behov. Tidligere prosjektkoordinator i Lindås kommune, Gro Løvik, forteller at det er mange muligheter med denne typen teknologi, men at det fordrer god dialog med brukeren. Utgangspunktet er hvilket behov den enkelte har.

Se video fra TV 2 da de besøkte Sigrid hjemme på Knarvik