Lindås topper satsingen på omsorgsteknologi

Politikerne i kommunen vil at Husbankstøttet kompetanseprosjekt innen omsorgsteknologi skal bli en del av det ordinære tjenestetilbudet.

Kari Bjørkheim - ny leder for Lindåsprosjektet
Kari Bjørkheim er ny leder for Lindåsprosjektet. Foto: Lindås kommune.

Omsorgsteknologiprosjektet i Lindås har høstet ros og annerkjennelse. Nå står prosjektet ovenfor en ny fase. Leder for hjemmetjenesten, Kari Bjørkheim (bildet), skal over i en ny stilling for å styrke satsingen som har blitt et utstillingsvindu for fagmiljø i hele Norden.

Kompetansetilskudd bidrar til at folk kan bo lengre hjemme

Husbanken støtter Lindåsprosjektet med kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Prosjektet handler om å installere omsorgsteknologi hos hjemmeboende innbyggere i Lindås kommune, og se hvilken virkning innføringen av omsorgsteknologi har for brukere, pårørende, ansatte i kommunen og for organisering av tjenesten. 

Les om hvordan omsorgsteknologi i hjemmet gir en økonomisk gevinst for Lindås, samtidig som brukere og pårørende opplever økt trygghet og bedre livskvalitet.

Prosjektet er nå kommet inn i sluttfasen, og over 200 brukere i Lindås har fått installert omsorgsteknologi. Innen 2016 skal 250 brukere ha fått installert omsorgsteknologi i kommunen. 

Les om Sigrid som er en av de første brukerne som fikk teste ut omsorgsteknologi i regi av Lindås kommune.

Inspirasjon i utforming av tjenestene er hentet fra Storbritannia, og spesielt West Lothian i Skottland. Utforming og gjennomføring er gjort i nært samarbeid med Høgskolen i Bergen. Tjenesten bygger på den tradisjonelle trygghetsalarmen som varsler automatisk ved f.eks. fall, brann eller om noen går ut om natten.