Velferdsteknologi

Velferdsteknologi i bolig handler om å kunne bo hjemme lengst mulig og med best mulig bokvalitet. Teknologien skal bidra til en mest mulig selvstendig hjemmetilværelse. Dette betyr å kunne greie mer av de daglige gjøremål selv og kunne få økt kontakt med andre, det være seg familie, venner eller naboer.

Husbankens rolle innenfor velferdsteknologi er å ha oversikt over, og formidle kunnskap om tilgjengelig velferdsteknologi, stimulere til implementering av teknologien og formidle erfaringer fra virksomme velferdsteknologiske tiltak som er implementert i kommunene.