Veileder om lyssetting av boligen

En 80-åring med normalt syn trenger fem ganger så mye lys som en 20-åring for å se det samme. Nå har Norges Blindeforbund utarbeidet en veileder om bruk av lys i boliger.

Dagens lysløsninger er i stor grad valgt ut fra 40-åringers behov, noe som fører til dårlige løsninger for store grupper og mange uhell. Undersøkelse gjort av Synovate viser at 1 million nordmenn hvert år har skader som følge av bygningsmessig utforming.

   trapp th

Trapp slik den ser ut for en 80-åring og en 20-åring under samme lysforhold

Ved Hønefoss har Norges Blindeforbund bygget 26 leiligheter kalt Hønen gård bo- og mestringssenter (Hønen gård), der målet er optimale løsninger for alle grupper, både med tanke på alder og funksjonsnivå. Det er også knyttet et fellesareal til anlegget. Ved bevisste valg gjennom hele byggeprosessen er det funnet løsninger som både er estetiske og gir gode boforhold – uten ekstra kostnader.  

 

stue tv   stue th

Norges Blindeforbund har utarbeidet en veileder, som gir råd om hva man skal huske på ved utbygging, der det først og fremst legges vekt på optimale løsninger i forhold til syn. Tidligere er det også laget en rapport om fargevalget på Hønen gård, som er et viktig element i den universelle utformingen av stedet. Hønen gård er finansiert ved investeringstilskudd fra Husbanken. De ulike veilederne er utviklet med støtte fra Husbankens kompetansetilskudd.