Universell utforming - kva, kvifor og korleis?

Ein må leggje vekt på universell utforming tidleg i planlegginga, sidan det er mykje enklare og billegare å gjere dette i forkant. Husbanken kan vise til omsyn som må takast med, gi forslag til konkrete tiltak og døme på gode løysingar.

Eksempelsamling Universell utforming for inngangsparti og uteareal (2005).

Opprettet: 13.03.2006 - Sist oppdatert: 05.12.2007