Bilag om universell utforming

Bilaget vart gjeve ut saman med Kommunal Rapport 19. april, og innheld døme på korleis kommunar og fylkeskommunar kan arbeide med universell utforming. Les meir om bilaget og last det ned her

uu bilag forside

- Redaksjonelt har vi lagt vekt på å vise gode kommunale og fylkeskommunale eksempel, som kan vere til inspirasjon for andre.

Det er tydeleg at byggjebransjen har tatt inn over seg, at utan universell utforming stiller dei bakerst i konkurransen om nye oppdrag. Med kniven på strupen (les: lover og marknad), går verda framover, seier redaktør Odd Bjørn Solberg.

Les bilaget som digitalt magasin eller last ned som pdf.
 

 Utgjevarar er Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Miljøverndepartementet og Samferdselsdepartementet. Med bidrag fra Husbanken, Direktoratet for byggkvalitet, Vegdirektoratet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Statens Kartverk.