Trondheim: Praktisk seminar om universell utforming

Start: 14. juni 2017 09:00
Slutt: 14. juni 2017 16:00
Sted: Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127 Am 7031 Trondheim
Pris: 800,- + MVA (studenter 350,- + MVA)
Påmeldingsfrist: 06. juni 2017 23:59

Universell Utforming AS og Husbanken inviterer til et seminar om universell utforming. Universell utforming er et fagfelt som er i stadig utvikling og hvor faglig påfyll og forståelse av brukernes behov står sentralt.

Målgruppe: Alle som jobber med forvaltning, drift og vedlikehold, arkitekter, rådgivere, prosjekt- og prosjekteringsledelse, entreprenører og personer fra råd, brukerorganisasjoner og andre interesserte.

Forenklet program

Felles – Introduksjon til temaet universell utforming 
Universell utforming ved drift, vedlikehold og rehabilitering Universell utforming i plan- og byggesak 
Felles – Universell utforming av uterom
Felles befaring til Finalebanen og uteområdene ved St. Olavs Hospital

Mer informasjon om program og påmelding finner du på universellutforming.org