Leve hele livet i egen bolig

Start: 18. mars 2015 10:00
Slutt: 18. mars 2015 15:00
Sted: Ålesund rådhus, biblioteksal
Pris: Gratis men reise og opphold må dekkes av den enkelte
Påmeldingsfrist: 16. mars 2015 23:59

Vi har i dag ca 2 450 000 boliger i Norge. 80% av de har ikke tilfredsstillende standard som kan betegnes som god nok til å kunne bo hjemme livet ut. I følge statistiske beregninger vil det bli en dobling av antall personer over 67 år innen 2030. Hvordan skal vi imøtekomme dette?

Et seminar i regi av NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal og Husbanken Region Midt-Norge.

Vi tar utgangspunkt i den ordinære boligmassen av eneboliger, rekkehus og leiligheter, som i Norge i svært stor grad eies og disponeres av de som bor i dem. Endrede levekår har ført til økt levealder og forventet stor vekst i antall eldre. I de kommende 10-20 årene vil et økende antall nordmenn få behov for ombygging eller tilpasning av boligen.

En bolig som legger til rette for økt egenmestring vil kunne gi en helsemessig gevinst og er i tråd med intensjonene om satsing på forebyggende helsearbeid i Samhandlingsreformen. Økt fokus på forebyggende arbeid før oppnådd pensjonsalder bør prioriteres for å sikre alle økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet.

Program

09:45 Registrering – kaffe og te

10:00 Velkommen – Mål for dagen, 
v/ NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal

10:15 Varige løsninger med tilrettelegging av bolig i stedet for installering av hjelpemidler,
v/ NAV Hjelpemiddelsentral, Bjørn Ståle Ormset, Anita Ekornes

11:00 Pause

11:15 Folkehelseperspektiv
v/ Fylkesmannen i Møre og Romsdal, fylkeslege/direktør Christian Bjelke

12:00 Lunch

12:45 Eksempel fra kommuner – hvordan de jobber med tilpasning av bolig
v/ Mari Husan, Nesset kommune og Frode Joranger i Vestnes kommune

13:45 Hva kan Husbanken bidra med av virkemidler,
v/ Wenche Ervig

Bruk av kartleggingsverktøy
v/ Tommy Rønne

14:30 Oppsummering / refleksjon – hva skal til for å lykkes?
v/ Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal

15:00 Slutt – vel hjem!