Tromsø: Praktisk seminar om universell utforming og om å installere heis i eksisterende boligmasse

Start: 27. september 2016 17:30
Slutt: 27. september 2016 21:00
Sted: Scandic Ishavshotel, Tromsø
Pris: Seminaret er gratis
Påmeldingsfrist: 26. september 2016 23:59

Seminaret vil belyse universell utforming som bærende kvalitet i rehabilitering og mulighetene som ligger i oppgradering av den eksisterende boligmassen. De fleste boligene er allerede bygget og en stor andel av disse har betydelige utfordringer når det gjelder å løfte boligkvalitet opp til dagens standard.

Seminaret vil gi gode eksempler på prosjekter der eksisterende boliger og bygg har blitt oppgradert til tilgjengelige boliger med gode kvaliteter.

Målgruppe
Borettslag, boligsameier(privat/offentlig), kommuner, fylke, studentskipnaden, byggebransjen, private gårdeiere, eiendomsmeglere

For spørsmål ta kontakt med Vigdis Frønning Øien på telefon 78427413

Program

Oppmøte, registrering, og enkel servering med rundstykker/kake/kaffe/te/frukt fra kl.17.30

18.00    Programstart
              Velkommen ved Kim Nordli, kommunikasjonssjef, BoNord

18.10    Oppgradering av uteområder, inngangspartier og annet i eksisterende
              bebyggelse. UU i eksisterende bebyggelse – med eksempler
              Thor Arne Jørgensen, daglig leder, Universell Utforming AS 

19.00    Spørsmål fra salen

19.10    Pause med kake/kaffe/te/frukt

19.20    Hvorfor og hvordan innstallere heis?
              Asbjørn Davidsen, salgssjef, Ivar Bråthen Mekaniske AS

20.05    Oppgradering utifra et boligbyggelagperspektiv
              Sigbjørn Sørensen, teknisk sjef, BoNord

20.25    Muligheter for lån tilskudd til installasjon av heis og oppgradering av boliger
              Per Paulsen, seniorrådgiver, Husbanken

20.50    Oppsummering
              Lene R. Edvardsen, fagdirektør, Husbanken