Svarttjern – en universelt utformet badeplass i Oslo

Svarttjern ligger sentralt plassert i et friareal mellom de ulike borettslagene på Romsås i Oslo. Området har i alle år vært et viktig rekreasjonsområde for de 6 800 beboerne.

Da kommunen bestemte seg for å ruste opp området, som en del av områdeløftet innenfor Groruddalssatsingen, valgte den samtidig å tilrettelegge det med universell utforming som et vesentlig kvalitetsaspekt.

Ønsket badeplass

Under det innledende arbeidet med områdeløft på Romsås kom lokalbefolkningen med ønsker
om at Svarttjern måtte reetableres som badevann. Da Svarttjernprosjektet startet i 2007, hadde tjernet ikke vært bruk som badeplass på mange år grunnet dårlig vannkvalitet. Det ble derfor satt i gang et todelt prosjekt; å utrede og prosjektere en teknisk løsning for å få tilbake badevannskvaliteten og omforme området rundt tjernet til et bade- og rekreasjonsområde.

Badeplassen ved Svarttjern med boligblokker i bakgrunnen
Tilgjengelig for mange - og med kort vei til stranden. Foto: Lars Halleraker
Tilgjengelig badeplass og park

I dag er Svarttjernparken blitt en populær møteplass for Romsåsbeboerne. Området som tidligere var et åpent og slakt hellende landskap er omformet med terrasserte nivåer. Det er anlagt gangveier med god fremkommelighet og stranden er anlagt med en rampe ut i vannet, slik at det er mulig for alle - inkludert bevegelseshemmede - å komme ut i vannet på egenhånd. Lek- og møteplasser inkludert en brygge er universelt utformet slik at hele parken er brukbar for alle. Som en del av opprustningen er det også anlagt et toalett, som er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Prosjektet sto ferdig i 2009. Kostnadene var på ca 13,5 millioner kroner, som ble delt mellom Oslo kommune og Husbanken gjennom midler fra Groruddalssatsingen.