Store muligheter i gammel bebyggelse

Eksisterende bebyggelse har ofte et mye bedre utgangspunkt for universell utforming enn det vi klarer å bygge i dag, sier urbanist Erling Dokk Holm. 

— Gamle områder har så mange kvaliteter som gjør at det er godt å være der, det eneste de mangler er å få forbedret den fysiske tilgjengeligheten. Med dagens forskrifter kan vi bygge et helt nytt område teknisk perfekt for rullestolbrukere, for eksempel. Men det er likevel ikke sikkert at det blir noe bra i daglig bruk, mener Dokk Holm.

— I den eksisterende bebyggelsen er det allerede utviklet lokalmiljøer og sosiale arenaer. I kvartalstrukturen i byene, for eksempel, finner vi fortau og samlingssteder, kafeer og torg. Disse elementene er veldig viktig for alle, og de blir i alle fall ikke mindre viktig dersom du har en . Løsninger som gjør at du kan være sosial, sikrer at du kan skape deg et godt liv. Full tilgjengelighet alene er ikke garanti for noe som helst, sier han.

Erling Dokk Holm
Urbanist Erling Dokk Holm mener at det ligger enormt mange gode muligheter til universell utforming i den eksisterende bebyggelsen.

Erling Dokk Holm er førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania. Han har tidligere ledet juryen for Statens byggeskikkpris, og blant annet arbeidet med universell utforming der. Dokk Holm ser det som svært viktig å jobbe for et mer universelt utformet samfunn.

— Det er viktig å satse på universell utforming, slik at de som har en , ikke blir konfrontert med nye barrierer hele tiden. Men vi må trekke det lengre enn at vi kun skal tilfredsstille noen tekniske krav. Vi må få universell utforming inn som et grunnleggende premiss for all interaksjon. Det kommer også de spreke 35-åringene til gode. Vi kan først snakke om at noe er reelt universelt når det er åpent, tolerant og har et høyt ambisjonsnivå; sosialt, fysisk og økonomisk, mener Dokk Holm.

Ved å oppgradere den eksisterende bebyggelsen, bidrar man til at folk bor tett, noe som igjen er positivt for sosialt samspill. De halvprivate rommene man da kan legge til rette for, fungerer som bylivets kitt og bidrar til aktiv samfunnsdeltagelse for alle.