Standarder

Her finner du Standarder for universell utforming.

Standardisering er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å oppfylle bestemte mål. Standarder finnes innenfor svært mange områder og brukes i mange ulike situasjoner i et moderne samfunn. Standard Norge har ansvar for standardiseringsoppgaver på alle områder unntatt elektro og post- og telestandardisering. Standard Norge har enerett på å fastsette og utgi Norsk Standard, og er det norske medlemmet i CEN og ISO.

Nedenfor er eksempler på noen standarder: