Standardar

Standardar for universell utforming.

Standardisering er ikkje eit mål i seg sjølv, men eit verkemiddel for å oppfylle bestemte mål. Standardar er å finne innanfor svært mange område og blir brukt i mange ulike situasjonar i eit moderne samfunn. Standard Norge har ansvar for standardiseringsoppgåver på alle område, unntatt elektro og post- og telestandardisering. Standard Norge har einerett på å fastsetje og gje ut Norsk Standard, og er det norske medlemmet i CEN og ISO.

Nokre eksempel på standardar