Skal lyse opp Ytre Arna

Tettstedet Ytre Arna i Bergen kommune har fått utviklet en lysplan for å renovere all kommunal belysning i området. Lysplanen vil ta i bruk energieffektive belysningsanlegg som er utviklet med hensyn på funksjonalitet, trafikksikkerhet, fremkommelighet og opplevelser.

Lyskultur har gjennom kompetansetilskudd fra Husbanken tilrettelagt for samarbeidet mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Miljøverndepartementet og Husbanken. Lyskultur har arbeidet aktivt for å tilrettelegge prosjektet med universell utforming som strategi.

Omdømme koordinator for områdesatsingen i Ytre Arna, Erlend Vågane

Koordinator for omdømme for områdesatsingen i Ytre Arna, Erlend Vågane opplever engasjement i samarbeidet med lokale bedrifter. – Byfornyelsen skal bevare Ytre Arnas kulturelle kjennemerker, og samtidig inspirere til mer samspill mellom lokalmiljø og næringsliv.

– Alle belysningsanlegg i bykommunen skal være både drifts- og energieffektive. Lysdesign er en aktiv komponent i områdeløft, sier lysdesigner i ÅF Lightning, Morten Jensen. ÅF Lighting ble det utvalgte firmaet som fikk oppdraget for kommunen.

Lysplanen vil bli presentert under frokostseminaret “Bedre samfunn med smartere belysning”, som blir holdt i kantinen ved Bergen Rådhus 23. september. Ny belysningsplan vil bli presentert av lysdesigner Morten Jensen. Lysdesigner Johan Moritz vil snakke om hvordan Malmø kommune har satset strategisk på lys de siste 10 årene for å øke interaksjon med innbyggerne, trivsel og trygghet, foruten om de energiøkonomiske besparelsene ved helhetlig byplanlegging.

Les mer om lysprosjektet i Ytre Arna

Ny gatebelysning: Deler av sentrum i Ytre Arna har blitt oppgradert med ny gatebelysning. Foto: Husbanken